Arbeid

Arbeidsrechtelijke zaken

Voor een beroepsgroep die deels leeft bij de gratie van het contractrecht en zorgvuldige vastlegging van afspraken is het opmerkelijk dat het notariaat sinds de vrije marktwerking (oktober 1999) geen CAO meer kent.
Zolang werkgevers zich niet inspannen om tot oprichting van een werkgeversvereniging te komen verandert dat helaas niet. Toch blijft de BMN actief als belangenbehartiger, monitort zij ontwikkelingen en treedt zij op als adviseur voor werknemers, bijvoorbeeld waar het salarisadviezen betreft.

Rechtskundige bijstand

In een bedrijfstak zonder uniform arbeidsvoorwaardenbeleid is alertheid geboden. Want waar de ene medewerker mogelijk nog kan terugvallen op een na-ijlende cao, moet de andere het doen met de individuele arbeidsovereenkomst en/of de wettelijke regeling.

BMN staat leden bij waar dat nodig is. Zij kunnen hun arbeidsovereenkomst  ter toetsing aan ons (info@bmnvakbond.nl) voorleggen. Tevens kunnen zij bij ons terecht voor raad of advies.

Bij ingrijpende arbeids- of sociaal-verzekeringsrechtelijke kwesties kunnen leden bij het hoofdbestuur een verzoek om rechtskundige bijstand indienen. De aanvraag- en beslisprocedure is statutair en in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging vastgelegd. Het hoofdbestuur beoordeelt het verzoek en bij akkoord kan onder voorwaarden de rechtsbijstand worden verleend.
Een voorwaarde is dat men ten minste één jaar voorafgaand aan het ontstaan van het geschil lid is van de BMN.
Een andere voorwaarde is dat een bedrag van € 175,00 voor administratiekosten moet worden betaald, ongeacht eventuele doorverwijzing naar de bondsadvocaat. Bij positieve beoordeling van het verzoek komt de bond de hulpvrager financieel tegemoet in de kosten van rechtsbijstand, echter tot een maximum van € 2.000,00.
Let op!
Leden die zich – zonder voorafgaande toestemming van het hoofdbestuur – rechtstreeks met het advocatenkantoor voor advies in verbinding stellen, komen niet voor financiële tegemoetkoming in aanmerking.

Voorink Advocaten

Sinds vele jaren is het in arbeids-, ontslag- en sociaal zekerheidsrecht gespecialiseerde advocatenkantoor Voorink Advocaten te Zutphen de vaste partner van BMN en een vertrouwd adviseur voor vele leden. Mr. R.J. Voorink kent de sector, de kantoren en de problematieken en heeft een grote expertise opgebouwd die ten goede komt aan de leden.

Telefonisch spreekuur

Voor incidenteel eenmalig telefonisch advies over zaken van niet-complexe aard kunnen leden gebruik maken van het wekelijks spreekuur bij de bondsadvocaat. Bondsadvocaat Mr. R.J. Voorink is elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur, telefonisch bereikbaar onder tel. 0575-545455.

Salarisadvies 2019

Ook voor 2019 heeft onze bond een salarisadvies afgegeven aan de leden en aan alle notariskantoren. Leden die op zoek zijn naar dit advies kunnen zich per mail wenden tot het secretariaat info@bmnvakbond.nl

 

Word lid

Word lid voor slechts € 105,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 65,00 per jaar.

Word lid