Arbeid

Arbeidsrechtelijke zaken

Voor een beroepsgroep die deels leeft bij de gratie van het contractrecht en zorgvuldige vastlegging van afspraken is het opmerkelijk dat het notariaat sinds de vrije marktwerking geen CAO meer kent. Zolang werkgevers niet bereid zijn tot het oprichten van een werkgeversvereniging verandert die situatie niet. Toch blijft de BMN actief als belangenbehartiger, monitort zij ontwikkelingen en treedt zij op als adviseur naar zowel werknemers als werkgevers, bijvoorbeeld met salarisadviezen.

Rechtskundige bijstand

In een bedrijfstak zonder een uniform arbeidsvoorwaardenbeleid is voortdurende alertheid geboden. Want waar de ene medewerker mogelijk nog kan terugvallen op een nog na-ijlende cao, moet de andere het doen met de individuele arbeidsovereenkomst en/of de wettelijke regeling.

BMN staat leden terzijde waar dat nodig is. Zij kunnen hun arbeidsovereenkomst  ter toetsing voorleggen. Voor raad kunnen zij terecht bij een van de hoofdbestuursleden of voor incidenteel telefonisch advies (via het wekelijks spreekuur) bij de bondsadvocaat.

Bij ingrijpende arbeids- of sociaal-verzekeringsrechtelijke kwesties kunnen leden bij het hoofdbestuur een verzoek om rechtskundige bijstand indienen. De aanvraag- en beslisprocedure is statutair en in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging vastgelegd. Het hoofdbestuur beoordeelt het verzoek en bij akkoord kan onder voorwaarden de rechtsbijstand worden verleend. Een van die voorwaarden is dat men ten minste één jaar voorafgaand aan het ontstaan van het geschil lid is van de BMN.

Voorink Advocaten

Sinds vele jaren is het in arbeids-, ontslag- en sociaal zekerheidsrecht gespecialiseerde advocatenkantoor Voorink Advocaten te Zutphen de vaste partner van BMN en een vertrouwd adviseur voor vele leden. Mr. R.J. Voorink kent de sector, de kantoren en de problematieken en heeft een grote expertise opgebouwd die ten goede komt aan de leden.

Telefonisch spreekuur

Bondsadvocaat Mr. R.J. Voorink is elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur, telefonisch bereikbaar onder tel. 0575-545455. Van dit telefonische spreekuur wordt vaak en dankbaar gebruik gemaakt.

Word lid

Word lid voor slechts € 99,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 58,00 per jaar.

Word lid