De Notarisklerk

Juridisch magazine – verenigingsorgaan

Vakkundig tijdschrift van de bond voor haar leden. Tweemaandelijks verschijnend magazine in full-colour. Vaktijdschrift waarin met vaardige pen wordt geschreven. Bewaren en herlezen. Actueel vakkundig en helder.

 

Beschikbaarstelling jaargangen 2001 t/m 2017

Een van onze leden is voornemens om de magazines van de jaren 2001 tot en met 2017 weg te doen. Is er iemand die belangstelling voor deze bladen heeft?
Stuur dan een mailtje aan info@bmnvakbond.nl; wij zullen uw wens dan aan de aanbieder doorzenden. 

Vacatures in het notariaat

“De Notarisklerk” is ook het medium bij uitstek om de vacatures op kantoor onder de aandacht van de notariële medewerkers te brengen. De aangeboden advertentie wordt op onze website geplaatst en bij niet tijdige vervulling van de vacature kan deze worden doorgeplaatst in ons bondsorgaan De Notarisklerk.

Lidmaatschap of abonnement

De Notarisklerk is gratis voor leden. Bent u geen lid en is dat statutair ook niet mogelijk, dan kunt u overwegen om een abonnement te nemen; informeer dan naar: info@bmnvakbond.nl
Er is uitsluitend sprake van jaarabonnementen. De kosten van een abonnement bedragen €55,00. Opzegging van een abonnement dient uiterlijk 6 weken voor afloop van het kalenderjaar plaats te vinden. Bij niet tijdige opzegging loopt het abonnement door tot eind december van het daarop volgende jaar.

Advertenties

Werkgevers die een vacature hebben, kunnen hun personeelsadvertenties mailen naar het algemene mailadres van de bond. Personeelsadvertenties aanleveren in alle gangbare formaten. Advertenties worden per omgaande op de website geplaatst zonder meerprijs. Om te garanderen dat uw advertentie in het aan het eind van de betreffende maand verschijnende blad wordt geplaatst, dient u deze uiterlijk de 15e van de maand aan te leveren per email aan info@bmnvakbond.nl

Advertentieformaten en kosten

1/1 hele pagina 185×254 € 700,00; 1/2 halve pagina 185×122 € 350,00; 1/4e pagina 85×122 € 175,00.
Plaatsing in full-colour is tegen meerprijs mogelijk.