De helpende hand voor de ruggengraat van het notariaat

Bond van medewerkers in het notariaatDe vooraanstaande maatschappelijke rol van het Nederlandse notariaat is ondenkbaar zonder haar medewerkers. Die ruggengraat verdient de beste belangenbehartiging die mogelijk is. U verdient de Bond van Medewerkers in het Notariaat.

Uw belang

Als enige vakbond voor werknemers in het notariaat is de BMN uw krachtige stem als het gaat om arbeidsvoorwaarden, pensioen, scholing en andere aspecten van werk en privé.

Uw voordelen

Geniet van korting op diensten, scholing en producten; wees verzekerd van steun bij arbeidsconflicten.

Lidmaatschap beëindigen ?

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Houdt er dan rekening mee dat het verenigingsjaar gelijk loopt met het kalenderjaar en dat uitsluitend kan worden opgezegd tegen het eind van het jaar.
Let op: Indien uw opzegging niet uiterlijk zes (6) weken voor afloop van het kalenderjaar door ons is ontvangen, dan blijven uw lidmaatschapsverplichtingen doorlopen tot het eind van het daaropvolgende jaar !

Onze activiteiten

De BMN: is er voor en door vakgenoten; zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden; biedt vakkundige scholing; zorgt voor een verantwoorde pensioenvoorziening en deelt wetenschappelijk verantwoorde kennis via het magazine “De Notarisklerk”. BMN is aangesloten bij de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) en heeft daarmee invloed op landelijke ontwikkelingen.

Vertegenwoordiging in de CPNUE

Vanuit het n-cpnue-245-1bestuur van de BMN is een vertegenwoordiging in het bestuur van de
Confédération du Personnel des Notariats de l’Union Européenne (CPNUE) aanwezig.
De CPNUE is een Europese vereniging die zich richt op de
belangenbehartiging voor meer dan 200.000 notariële medewerkers in Europa.

Waarom lid worden

  • BMN functioneert zelfstandig en onafhankelijk.
  • BMN staat dicht bij de leden.
  • BMN is opgericht in 1917.
  • Op doortastende wijze belangen behartigen.
  • Vakmanschap is meesterschap.
  • Verwerving van kennis draagt bij aan betere taakvervulling.