Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze info-pagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

De afdeling Noord-Nederland houdt een vergadering op 8 oktober a.s., aanvang 19.30 uur.
De locatie is: Groningerstraat 26 te 9471  AR  Zuidlaren.

De A G E N D A is als volgt:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2018 te Delft.

4. Uitreiking bondsspeld c.q. kadobon aan jubilarissen.

5. Pauze.

6. Laatste ontwikkelingen betreffende pensioenfonds.

7. Bespreking salaris-advies 2019 en benoeming afgevaardigde in verband met uitnodiging Kaderbijeenkomst op 26 oktober 2018 te Culemborg (zalencomplex De Unie)

8. Rondvraag en praktijkgevallen.

9. Sluiting.
_____________________________

Contact

Voorzitter
De heer A. (Bertus) Hoekstra
Pier Panderstraat 42
9203 SH Drachten
Telefoon 06 – 232 999 83

Secretaris
De heer R. (Riemer) Boersma
Dollard 116
9204 CS Drachten
Telefoon 06 – 442 024 85

E-mail: noordnederland@bmnvakbond.nl

Organisatie educatie
Mevrouw W. van Buren
Groningerstraat 26
9471 AR Zuidlaren
Telefoon 06 53860245

Actueel Nieuws