Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze info-pagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN, te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het
adres: Groningerstraat 26 te 9471 AR Zuidlaren,
op maandag 6 mei 2019 , om 19.30 uur.

A G E N D A
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen. Verslag vorige vergadering.
3. Benoeming leden kascommissie, kascontrole 2018 en verslag kascommissie
4. Behandeling beschrijvingsbrief (en benoeming afgevaardigde(n)) Algemene Vergadering op 18 mei 2019 te Deventer.
5. Laatste ontwikkeling(en) betreffende pensioenfonds.
6. Rondvraag en praktijkgevallen.
7. Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,
Het bestuur

_____________________________

Contact

Voorzitter
De heer A. (Bertus) Hoekstra
Pier Panderstraat 42
9203 SH Drachten
Telefoon 06 – 232 999 83

Secretaris
De heer R. (Riemer) Boersma
Dollard 116
9204 CS Drachten
Telefoon 06 – 442 024 85
E-mail: noordnederland@bmnvakbond.nl

Organisatie educatie
Mevrouw W. van Buren
Groningerstraat 26
9471 AR Zuidlaren
Telefoon 06 53860245

Actueel Nieuws

16 april 2019

Vergadering afd Noord-Nederland 6 mei 19:30 Zuidlaren

U I T N O D I G I N G tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN, te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van […]
9 april 2019

Afdeling Zuidoost Nederland vergadert dinsdag 14 mei a.s. – met lezing

Uden,  7 april 2019       Afdeling Zuidoost Nederland Secretariaat:  Hoogstraat 2 5406 TH Uden tel. privé: 0413-344545 tel. werk: 0413-249910 email: info@kikis.nl         Geachte Collega,     Namens het bestuur […]
9 april 2019

Uitnodiging vergadering afd Zuid-West donderdag 2 mei 16:00 uur

De afdeling Zuid-West houdt donderdag 2 mei aanstaande om 16:00 uur een vergadering met daarbij een lezing door Sanne van der Meulen, sector bestuurder bij CNV over arbeidsvoorwaardenbeleid. uitnodiging-vergadering-2-mei