Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze info-pagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

De eerstkomende afdelingsvergadering wordt gehouden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het adres: Groningerstraat 26 te 9471  AR  Zuidlaren, op maandag 8 oktober 2018 , om 19.30 uur. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig.

A G E N D A

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2018 te Delft.

4. Uitreiking bondsspeld c.q. kadobon aan jubilarissen.

5. Pauze.

6. Laatste ontwikkelingen betreffende pensioenfonds.

7. Bespreking salaris-advies 2019 en benoeming afgevaardigde in verband met uitnodiging Kaderbijeenkomst op 26 oktober 2018 te Culemborg (zalencomplex De Unie)

8. Rondvraag en praktijkgevallen.

9. Sluiting.

Contact

Voorzitter
De heer A. (Bertus) Hoekstra
Pier Panderstraat 42
9203 SH Drachten
Telefoon 06 – 232 999 83

Secretaris
De heer R. (Riemer) Boersma
Dollard 116
9204 CS Drachten
Telefoon 06 – 442 024 85

Actueel Nieuws

30 juni 2018

Vacature adviseur grondverwerving waterschap

Honderden grondverwervingsovereenkomsten in korte tijd in orde maken voor dijkverstevigingsprojecten. Als adviseur grondzaken zet jij je schouders eronder. Adviseur grondverwerving 0.7 fte (25 uur per week) De voorbereidingen voor grote (dijkverstevigings)projecten binnen Waterschap Rivierenland zijn […]