Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze info-pagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

AFDELING NOORD-NEDERLAND

Secretariaat:     Riemer Boersma, Dollard 116
9204 CS   Drachten
Telefoon 06 – 44  202 485
Email:  noordnederland@bmnvakbond.nl

De afdeling Noord-Nederland BMN heeft voor 2020 de volgende vergaderdata gepland:

donderdag 27-02-2020
maandag 20-04-2020
donderdag 08-10-2020

Locatie: Groningerstraat 26 te 9471  AR  Zuidlaren.

A G E N D A voor deze vergaderingen volgt t.z.t.

Het bestuur

_____________________________

Contact

Voorzitter
De heer A. (Bertus) Hoekstra
Pier Panderstraat 42
9203 SH Drachten
Telefoon 06 – 232 999 83

Secretaris
De heer R. (Riemer) Boersma
Dollard 116
9204 CS Drachten
Telefoon 06 – 442 024 85
E-mail: noordnederland@bmnvakbond.nl

Organisatie educatie
Mevrouw W. van Buren
Groningerstraat 26
9471 AR Zuidlaren
Telefoon 06 53860245

Actueel Nieuws

2 december 2019

Cursuscyclus SOMN 2020

Door de SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat) wordt een cursus cyclus aangeboden. Inmiddels zijn er 2 cursussen geweest. De resterende cursussen van de cyclus zijn: In het Van der Valk Hotel Drachten, Lavendelheide […]
2 december 2019

Vergaderdata 2020 afdeling Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland heeft voor 2020 de volgende vergaderingdata gepland: donderdag 27 februari 2020 maandag 20 april 2020 donderdag 8 oktober 2020 Locatie: Groningerstraat 26 te 9471 AR  Zuidlaren
15 november 2019

Uitnodiging vergaderingen afdeling Meppel

Beste collega, Het bestuur van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling Meppel, heeft voor eind 2019 en begin 2020 nog een aantal vergaderingen gepland tezamen met een cursusbijeenkomst waaraan studiepunten worden toegekend. Voor […]