Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze info-pagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN, te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het
adres: Groningerstraat 26 te 9471 AR Zuidlaren,
op maandag 6 mei 2019 , om 19.30 uur.

A G E N D A
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen. Verslag vorige vergadering.
3. Benoeming leden kascommissie, kascontrole 2018 en verslag kascommissie
4. Behandeling beschrijvingsbrief (en benoeming afgevaardigde(n)) Algemene Vergadering op 18 mei 2019 te Deventer.
5. Laatste ontwikkeling(en) betreffende pensioenfonds.
6. Rondvraag en praktijkgevallen.
7. Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,
Het bestuur

_____________________________

Contact

Voorzitter
De heer A. (Bertus) Hoekstra
Pier Panderstraat 42
9203 SH Drachten
Telefoon 06 – 232 999 83

Secretaris
De heer R. (Riemer) Boersma
Dollard 116
9204 CS Drachten
Telefoon 06 – 442 024 85
E-mail: noordnederland@bmnvakbond.nl

Organisatie educatie
Mevrouw W. van Buren
Groningerstraat 26
9471 AR Zuidlaren
Telefoon 06 53860245

Actueel Nieuws

16 augustus 2019

Cursus cyclus afdeling Oost Nederland

De afdeling Oost Nederland organiseert de volgende cursussen 2019-2020 Donderdag 10 oktober 2019             15:30-17:45 uur Onderwerp: grensoverschrijdende praktijk (NL-DU) Docent: Wolfgang Eule, notaris/advocaat in Neuenhaus Donderdag 21 november 2019          15.30 […]
9 augustus 2019

Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog

De afdeling Zuid-Holland is voornemens om haar eerstkomende vergadering te houden op woensdag 9  oktober 2019 te Rijswijk. Op het programma dan staat onder meer een lezing door de heer Raymund Schütz over het onderwerp […]
7 augustus 2019

Start Introductiecursus en Opleiding tot Notarieel Secretaresse

Introductiecursus voor beginnende medewerkers in het notariaat De introductiecursus start, bij voldoende deelname, in september 2019 in Woerden. De cursus is bestemd voor beginnende notariële medewerkers met als doel om deze medewerkers bekend te maken […]