Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze info-pagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN, te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het
adres: Groningerstraat 26 te 9471 AR Zuidlaren,
op maandag 6 mei 2019 , om 19.30 uur.

A G E N D A
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen. Verslag vorige vergadering.
3. Benoeming leden kascommissie, kascontrole 2018 en verslag kascommissie
4. Behandeling beschrijvingsbrief (en benoeming afgevaardigde(n)) Algemene Vergadering op 18 mei 2019 te Deventer.
5. Laatste ontwikkeling(en) betreffende pensioenfonds.
6. Rondvraag en praktijkgevallen.
7. Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,
Het bestuur

_____________________________

Contact

Voorzitter
De heer A. (Bertus) Hoekstra
Pier Panderstraat 42
9203 SH Drachten
Telefoon 06 – 232 999 83

Secretaris
De heer R. (Riemer) Boersma
Dollard 116
9204 CS Drachten
Telefoon 06 – 442 024 85
E-mail: noordnederland@bmnvakbond.nl

Organisatie educatie
Mevrouw W. van Buren
Groningerstraat 26
9471 AR Zuidlaren
Telefoon 06 53860245

Actueel Nieuws

30 maart 2019

Ervaren klerk/notarieel medewerk(st)er en een notarieel medewerk(st)er gevraagd Staphorst

28 januari 2019

Voordelen lidmaatschap BMN

Voordelen lidmaatschap BMN Het lidmaatschap van de BMN biedt een aantal voordelen, zoals: – 25% korting op cursussen van INM – gratis registratie PE punten bij de SOMN – voordeliger reizen met 3,5% korting bij […]
23 januari 2019

Afd. Midden Nederland organiseert aantal cursussen

De afdeling Midden Nederland zal ten behoeve van haar leden een aantal cursussen organiseren. Voor elk van deze cursussen zijn 2 pe-punten aangevraagd en toegekend. De cursussen zullen worden gehouden op: > woensdag 27 maart 2019: […]