Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze info-pagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

AFDELING NOORD-NEDERLAND

Secretariaat:     Riemer Boersma, Dollard 116
9204 CS   Drachten
Telefoon 06 – 44  202 485
Email:  noordnederland@bmnvakbond.nl

U I T N O  D I G I N G

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN,  te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het adres: Groningerstraat 26 te 9471  AR  Zuidlaren, op donderdag 3 oktober 2019 , om 19.30 uur.

A G E N D A

1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen.
3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2019 te Deventer.
4 Uitreiking bondsspeld c.q. cadeaubon aan jubilarissen.
5 Pauze
6 Laatste ontwikkelingen betreffende pensioenfonds.
7 Bespreking salaris-advies 2020 en benoeming afgevaardigde in verband met uitnodiging Kaderbijeenkomst op 25 oktober 2019 te Culemborg (zalencomplex De Unie)
8 Rondvraag en praktijkgevallen.
9 Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,

Het bestuur

_____________________________

Contact

Voorzitter
De heer A. (Bertus) Hoekstra
Pier Panderstraat 42
9203 SH Drachten
Telefoon 06 – 232 999 83

Secretaris
De heer R. (Riemer) Boersma
Dollard 116
9204 CS Drachten
Telefoon 06 – 442 024 85
E-mail: noordnederland@bmnvakbond.nl

Organisatie educatie
Mevrouw W. van Buren
Groningerstraat 26
9471 AR Zuidlaren
Telefoon 06 53860245

Actueel Nieuws

8 oktober 2019

Uitnodiging tot bijwonen van (een van) de pensioen-informatie-bijeenkomst(en)

Hoe ziet uw pensioen er uit? Onze vakbond neemt namens alle werknemers (zowel leden van de vakbond als niet-leden) deel aan het Sociaal Partner Overleg als orgaan waar wordt onderhandeld over onze pensioenregeling. Vanuit onze […]
4 oktober 2019

Gevraagd: Notarieel Medewerker / Notarisklerk te Enschede

21 september 2019

Vacature Notarisklerk/Notarieel Medewerker OG 32-40 uur p.w. te Zwolle