Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze info-pagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

AFDELING NOORD-NEDERLAND

Secretariaat:     Riemer Boersma, Dollard 116
9204 CS   Drachten
Telefoon 06 – 44  202 485
Email:  noordnederland@bmnvakbond.nl

De afdeling Noord-Nederland BMN heeft voor 2020 de volgende vergaderdata gepland:

donderdag 27-02-2020
maandag 20-04-2020
donderdag 08-10-2020

Locatie: Groningerstraat 26 te 9471  AR  Zuidlaren.

A G E N D A voor deze vergaderingen volgt t.z.t.

Het bestuur

_____________________________

Contact

Voorzitter
De heer A. (Bertus) Hoekstra
Pier Panderstraat 42
9203 SH Drachten
Telefoon 06 – 232 999 83

Secretaris
De heer R. (Riemer) Boersma
Dollard 116
9204 CS Drachten
Telefoon 06 – 442 024 85
E-mail: noordnederland@bmnvakbond.nl

Organisatie educatie
Mevrouw W. van Buren
Groningerstraat 26
9471 AR Zuidlaren
Telefoon 06 53860245

Actueel Nieuws

15 januari 2020

Vacatures Hilgen Netwerk Notarissen

Werken bij Hilgen Netwerk Notarissen Wij zijn op zoek naar energieke, accurate, collegiale en flexibele collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Leens, in de gemeente Het Hogeland. We zijn een plattelandskantoor waar alle notariële werkzaamheden […]
13 januari 2020

Cursusprogramma Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap

Programma Voorjaar 2020 3 maart 2020, 13:30-17:00 uur Actualiteiten appartementsrecht Mr. C.N. Siewers KNB NOvA 3 studiepunten 19 maart 2020, 13:30-17:00 uur Het UBO-register Mr. W. Bosse KNB NOvA 3 studiepunten 2 april 2020, 13:30-17:00 […]
2 januari 2020

notulen afdelingsvergadering Zuid-Holland 9-10-2019

Notulen vergadering BMN afdeling Zuid-Holland, woensdag 9 oktober 2019. Locatie: Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Ingekomen stukken / mededelingen Dank […]