Zuid-West

De afdeling Zuid-West vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

_________________________________

Coronacrisis:

De door de afdeling georganiseerde activiteiten staan voorlopig on hold als gevolg van het Coronavirus en de in verband daarmee geldende overheidsmaatregelen.

Zodra mogelijk, zullen wij u informeren over de nieuwe activiteiten.

_______________________________

Contact

Voorzitter
Mevrouw H. (Henny) M.E. van der Weele
Vondelingplein 1
4384 DM Vlissingen

Secretaris
Mevrouw A. (Annette) H. van der Horst-Poelman
Binnenhof 43
4371 TD Koudekerke.
E-mail : zuidwest@bmnvakbond.nl

Actueel Nieuws