Zuidoost Nederland

De afdeling Zuid-Oost Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

De afdeling Zuid-Oost Nederland heeft op 25 oktober jongstleden een vergadering gehouden in aanwezigheid van de heer M.H.E.Meeuwsen die een bespreking heeft gehouden inzake de overdrachtsbelasting.

__________________________

Contact

Voorzitter
De heer G.L.M. (Gerard) Rijkers
Slenk 95
5421 DT Gemert
E-mail : GerardRijkers@hotmail.com

Secretaris
Mevrouw A.P.M. (Anja) Donkers-van der Aa
Hoogstraat 2
5406 TH Uden
E-mail : info@kikis.nl

Penningmeester
De heer W. (Wil) van Vlokhoven
Schumannstraat 46
5654 PH Eindhoven

Bestuurslid
De heer J.A.H.M. (Jacques) Housmans
Noorderpoort 21
6101 BC Echt

Bestuurslid
De heer J.M.M. (Jos) Hanssen
Demerstraat 4
6039 EP Stramproy

Actueel Nieuws