Zuidoost Nederland

De afdeling Zuid-Oost Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

De afdeling Zuid-Oost Nederland (ontstaan uit de vervallen afdelingen Eindhoven en Limburg) komt op dinsdag 15 mei 2018 in vergadering bijeen in het Goden Tulip Hotel Jagershorst, Valkenswaardweg 44 te 5595 XB Leende.

In die vergadering, aanvang 20:00 uur, zal Toon Baakman, bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds Notariaat een lezing houden over het onderwerp “Uw pensioen“.

Voorts zal de beschrijvingsbrief van de komende Algemene Vergadering worden behandeld.

Aan deze vergadering is 1 PE punt verbonden.

Contact

Voorzitter
De heer G.L.M. Rijkers
Slenk 95
5421 DT Gemert
E-mail : GerardRijkers@hotmail.com

Secretaris
Mevrouw A.P.M. Donkers-van der Aa
Hoogstraat 2
5406 TH Uden
E-mail : info@kikis.nl

Penningmeester
De heer W. van Vlokhoven
Schumannstraat 46
5654 PH Eindhoven

Actueel Nieuws