Zuidoost Nederland

De afdeling Zuid-Oost Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

Uden,  7 april 2019

 

UITNODIGING BIJWONEN VERGADERING

Geachte Collega,

Namens het bestuur van de afdelingen Zuid-Oost Nederland nodig ik u uit voor

de vergadering van dinsdag 14 mei  a.s. om 19.30 uur.

We vergadering op bij Notariaat in de Tiendschuur te Weert, Recollectenstraat 5a.

De agenda voor de avond is als volgt:

19.30 uur:                   Opening door de voorzitter

19.35 uur:      lezing door mevrouw mr. A. Koning-Tijsen, aankomend notaris te Weert en mevr. mr. M.Gigase-Rozeboom, notaris te Weert, welk zal gaan over testamenten en levenstestamenten (voor het bijwonen van deze lezing ontvangt u 1 PE punt)

20.45 uur:       Korte pauze

21.00 uur:       aanwijzen afgevaardigden  Algemene Ledenvergadering 2019

21.05 uur:       stemmen voorstellen Algemene Ledenvergadering

21.15 uur:       Ingekomen stukken

21.20 uur:       Praktijkgevallen

21.30 uur:       Rondvraag en sluiting.

 

 

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur van de Afdeling Zuid-Oost Nederland

Anja Donkers- van der Aa

__________________________

Contact

Voorzitter
De heer G.L.M. (Gerard) Rijkers
Slenk 95
5421 DT Gemert
E-mail : GerardRijkers@hotmail.com

Secretaris
Mevrouw A.P.M. (Anja) Donkers-van der Aa
Hoogstraat 2
5406 TH Uden
E-mail : info@kikis.nl

Penningmeester
De heer W. (Wil) van Vlokhoven
Schumannstraat 46
5654 PH Eindhoven

Bestuurslid
De heer J.A.H.M. (Jacques) Housmans
Noorderpoort 21
6101 BC Echt

Bestuurslid
De heer J.M.M. (Jos) Hanssen
Demerstraat 4
6039 EP Stramproy

Actueel Nieuws