Noord-Holland

De afdeling Noord-Holland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

 

_____________________________________________________

 

Uitnodiging bijwonen vergadering

Hierbij nodig ik u namens het afdelingsbestuur uit om op dinsdag 16 april aanstaande om 19.15 uur aanwezig te zijn bij de vergadering in Van der Valk Hotel “Akersloot”, Geesterweg 1A te Akersloot (aan de snelweg A 9).

De vergadering begint om 19.30 uur.

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  1. Ingekomen en uitgaande stukken
  1. Notulen vergadering 22 november 2018
  1. Kascontrole
  1. Mededelingen (hoofd)bestuur (oa over het pensioen)
  1. Aanwijzen afgevaardigde Algemene Ledenvergadering
  1. Praktijk(gevallen)
  1. Rondvraag
  1. Sluiting

Graag tot ziens op de vergadering

– –  –  –  –  –  –  –

Notulen 22 november 2018 afdeling Noord-Holland

Opening
De vergadering wordt geopend door onze penningmeester Marcel, omdat de voorzitter niet aanwezig is vanavond. Er zijn 6  leden aanwezig, waaronder hoofdbestuursleden Hans van de Werf en Bertus Hoekstra. Er zijn 17 afmeldingen.
Ingekomen en uitgaande stukken
Geen
Notulen vorige vergadering
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van 27 september 2018. Deze  zijn goedgekeurd en worden vastgesteld.
Vacature voorzitter
Deze vacature blijft –wederom- vacant
Mededelingen Hoofdbestuur
De bond was uitgenodigd voor een discussiemiddag ouderen. Afgelopen maandagavond was er een manifestatie in Utrecht. Minister Koolmees was ook aanwezig. Een dag later bleek dat de onderhandelingen op niks waren uitgelopen, het was een interessante bijeenkomst maar achteraf zonde van de tijd. In de notarisklerk komt nog een stuk over het pensioen.
Toon Baakman stopt per 1 januari a.s. met het pensioenfonds. Er zal een nieuwe kandidaat moeten komen. Er is een externe adviseur gezocht, mevrouw Lede. Zij heeft ervaring en is gekwalificeerd.
Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om een AOV te regelen.
De gepensioneerden hebben bericht gekregen van het pensioenfonds over het verantwoordingsorgaan. Er zijn twee vacatures 1 voor de gepensioneerden en 1 voor de werkenden onder ons. Voor 17 december a.s. kunnen mensen zich aanmelden voor de vacature. Daarna zal er gestemd worden.
Emmy Greven heeft aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden binnen het HB met ingang van de volgende Algemene Vergadering. Er zijn twee dames die interesse hebben in een plaats in het HB, hopelijk zullen zij gaan plaatsnemen in het bestuur.
Het symposium is goed bezocht. Het was een zeer leuke dag, de sprekers waren Bernard Schols, Frank Hoens Jeroen Rheinfeld en Lucienne van der Geld. Er komt nog een verslag met foto’s in de klerk.
Geschillen. Hiervan werd verwacht dat ze minder zouden zijn, maar dat is helaas niet het geval. Er gaan toch nog zaken naar de bondsadvocaat. De begroting zal op dit punt vermoedelijk niet worden gehaald.
Contactvergadering. Namens afdeling NH was onze penningmeester aanwezig. Op één afdeling na waren alle afdelingen aanwezig. Uiteindelijk is het voorstel voor de salariscorrectie uitgekomen op 3% (de voorstellen liepen uiteen van 2,5% tot 4%). Het gemiddelde van vorig jaar was 2,25%, er was toen als advies 2% uitgegaan. Eind deze maand zal de brief eruit gaan en er wordt melding van gemaakt op de website.
Afdelingen. Doetinchem gaat met ingang van 1 januari a.s. samen met Twente.
ALV is in Deventer op 18 mei. In december komt het in de klerk en je kan je uiterlijk in februari opgeven.
Rondvraag
Nieuwjaarsreceptie is 10 januari vanaf 16-18 uur in Van der Valk.
Sluiting
Om 21.10 wordt de vergadering gesloten.

____________________________________________

Contact

Voorzitter
De heer E. de Boer
Westfriesedijk 30-32
1767 CR Kolhorn

Secretaris
Mevrouw S.C.C. van Viersen-Specht
Leliestraat 9
1738 CN Waarland
telefoon: zaak 0228-512444
E-mail : noordholland@bmnvakbond.nl

Penningmeester
De heer M.S.P. Botman
De Roos 49
1611 KE Bovenkarspel.

Actueel Nieuws

7 februari 2020

Uitnodiging afdeling Noord-Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND U I T N O  D I G I N G tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN,  te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid […]
31 januari 2020

Cursusprogramma 2020 afdeling Midden Nederland

 CURSUSPROGRAMMA 2020 De afdeling Midden Nederland van de BMN zal ten behoeve van haar leden een aantal cursussen organiseren. Voor elk van deze cursussen zijn 2 pe-punten aangevraagd en geaccrediteerd door de SOMN. De cursussen […]
15 januari 2020

Vacatures Hilgen Netwerk Notarissen

Werken bij Hilgen Netwerk Notarissen Wij zijn op zoek naar energieke, accurate, collegiale en flexibele collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Leens, in de gemeente Het Hogeland. We zijn een plattelandskantoor waar alle notariële werkzaamheden […]