Oost Nederland

De afdeling Oost Nederland houdt regelmatig vergaderingen waarvan een aantal met lezing. De vergaderingen vinden plaats in verschillende locaties. In de uitnodiging aan de heden wordt altijd de locatie van de vergadering aangegeven. 

Voorzitter De heer E (Erik) .J.G. Eshuis
Hooiland 211, 7641 JC Wierden
E-mail: voorzitterBMNTwente@gmail.com

Secretaris Mevrouw E (Elly) .A.M. Damhuis-Oonk
Smidskaamp 24, 7587 BV De Lutte

E-mail: oostnederland@bmnvakbond.nl

Penningmeester De heer H.J. Timmerman
Kotterskamp 3, 7688 RL Daarle

__________________________________

Oost Nederland organiseert de volgende cursussen 2019-2020

Donderdag 10 oktober 2019             15:30-17:45 uur
Onderwerp: grensoverschrijdende praktijk (NL-DU)
Docent: Wolfgang Eule, notaris/advocaat in Neuenhaus

Donderdag 21 november 2019          15.30 – 20.30 uur
Onderwerp: het Personen- en Familierecht in relatie tot het Ondernemingsrecht en het Registergoederenrecht
Docent: Mr. Hans Jansen, kandidaat-notaris in ’s Heerenberg

Donderdag 9 januari 2020                   15.30 – 17.45 uur
Onderwerp: Erfrecht, actualiteiten
Docent: Prof. Mr. Dr. Bernard Schols, hoogleraar in Nijmegen

Donderdag 13 februari 2020               15.30 – 17.45 uur
Onderwerp: gestapelde rechten (registergoed)
Docent: Mr. Romy Brandriet, kandidaat-notaris in Utrecht

Donderdag 19 maart 2020                  15.30 – 17.45 uur
Onderwerp: actualiteiten Personen en Familierecht
Docent: Mr. Dr. Hans ter Haar, universitair docent in Groningen

Donderdag 23 april 2020                     15.30 – 17.45 uur
Onderwerp: actualiteiten Agrarisch recht
Docent: Mr. Dr. J.W.A. Rheinfeld, universitair docent in Nijmegen

Waar: De cursussen worden gehouden in Hotel Het Wapen van Delden, Langestraat 242, 7491 AN Delden.

Voor wie: De cursussen zijn toegankelijk voor alle medewerkers in het notariaat, zowel leden als niet-leden  van  de  BMN.  Ook  medewerkers uit andere afdelingen zijn welkom!

Punten: Per cursus worden 2 PE-punten (SOMN) toegekend. De cursus op 21 november is in twee blokken en levert per blok 2 punten op. Totaal zijn er 14 PE-punten (SOMN) te behalen.

Kosten: Deelname aan de cursussen kost € 250,00 per persoon voor de gehele cyclus. Voor gepensioneerde leden van de BMN zijn de kosten € 125,00 per persoon. (geen btw verschuldigd)

Catering: bij iedere cursus is inbegrepen koffie/thee/water tijdens de cursus, 1 consumptie in de pauze en na afloop een goed verzorgde broodmaaltijd (op 21 november is de maaltijd tussen de 2 cursusblokken).

Opgave: opgeven voor deelname aan deze cursusreeks is uitsluitend mogelijk door overmaking van het bedrag ad  €  250,00
(of  €  125,00 voor gepensioneerde leden)
op rekeningnummer  NL24  ABNA  0510 9466 58
t.n.v. BMN afd. Oost Nederland , o.v.v. uw naam en eventueel lidnummer.

Informatie: voor meer informatie en/of vragen over de cursuscyclus, mail aan: voorzitterbmnoostnederland@gmail.com

_______________________________________________________

Schoolvakanties (Regio Noord):
Herfstvakantie               19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie                21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie           15 t/m 23 februari 2020
Carnaval                      22 t/m 24 februari 2020
Pasen                         12 en 13 april 2020
Meivakantie                 25 april t/m 3 mei 2020
Zomervakantie              4 juli t/m 16 augustus 2020

Actueel Nieuws

16 augustus 2019

Cursus cyclus afdeling Oost Nederland

De afdeling Oost Nederland organiseert de volgende cursussen 2019-2020 Donderdag 10 oktober 2019             15:30-17:45 uur Onderwerp: grensoverschrijdende praktijk (NL-DU) Docent: Wolfgang Eule, notaris/advocaat in Neuenhaus Donderdag 21 november 2019          15.30 […]
9 augustus 2019

Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog

De afdeling Zuid-Holland is voornemens om haar eerstkomende vergadering te houden op woensdag 9  oktober 2019 te Rijswijk. Op het programma dan staat onder meer een lezing door de heer Raymund Schütz over het onderwerp […]
7 augustus 2019

Start Introductiecursus en Opleiding tot Notarieel Secretaresse

Introductiecursus voor beginnende medewerkers in het notariaat De introductiecursus start, bij voldoende deelname, in september 2019 in Woerden. De cursus is bestemd voor beginnende notariële medewerkers met als doel om deze medewerkers bekend te maken […]