Scholing – cursuscycli in Drachten, Zwolle en Den Bosch !

Door de SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat) wordt nu ook in de noordelijke provincies van Nederland een cursus cyclus aangeboden.
Bij voldoende deelname wordt er gestart op:

 1. maandag 23 september 2019, docent: de heer mr Wolbrecht van Heuvel;

onderwerp: beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van registergoederen en jurisprudentie;

aanvang 15.00 uur tot 18.30 uur, 3 pe punten;

 1. dinsdag 29 oktober 2019, docent: de heer mr Bart de Vries;

onderwerp: actualiteiten omzet- en overdrachtsbelasting voor het notariaat;

aanvang 15.00 uur tot 18.30 uur, 3 pe punten;

 1. donderdag 23 januari 2020, docent: de heer mr dr Jeroen Rheinfeld;

onderwerp: actualiteiten onroerend goed: fiscaal, civiel en agrarisch;

aanvang 15.00 uur tot 18.30 uur, 3 pe punten;

 1. vrijdag 6 maart 2020, docent: de heer prof mr dr Bernard Schols;

onderwerp: actualiteiten familie recht;

aanvang 15.00 uur tot 18.30 uur, 3 pe punten.

De kosten voor het totale pakket bedragen  € 480,–, exclusief 21% BTW.

De mogelijkheid is ook aanwezig om in te schrijven voor een enkel onderwerp, de kosten bedragen dan € 145,–, exclusief 21% btw, per onderwerp.

De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst en vol is vol!

Alle cursussen worden gedoceerd in:

Van der Valk Hotel Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten.
Het inschrijfformulier vindt u op de website van de SOMN: www.somnotariaat.nl

________________________________________________________________

Door de SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat) wordt in Zwolle weer een cursus cyclus georganiseerd. In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 worden 5 cursussen aangeboden waarvoor pe-punten zijn te behalen, te weten:

 1. maandag 9 september 2019, docent: de heer prof. mr Freek Schols

onderwerp: erfrechtelijke en relatievermogensrechtelijke actualiteit voor de praktijk van alle dag;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe-punten;

 

 1. donderdag 17 oktober 2019, docent: de heer mr drs Bart de Vries;

onderwerp: De voor het notariaat belangrijkste ontwikkelingen in de Omzet- en Overdrachtsbelasting;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe punten;

 

 1. donderdag 16 januari 2020, docent: de heer mr dr Jeroen Rheinfeld;

onderwerp: actualiteiten onroerend goed: fiscaal, civiel en agrarisch;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe punten;

 

 1. donderdag 5 maart 2020, docent: de heer mr W.H. van Heuvel;

onderwerp: jurisprudentie registergoederen;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe punten;

 

 1. donderdag 23 april 2020, docente: mevrouw mr M.D.E. van Velzen;

onderwerp: appartementsrechten;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe-punten.

 

De kosten voor het totale pakket bedragen  € 480,–, exclusief 21% BTW.

De mogelijkheid is ook aanwezig om in te schrijven voor een enkel onderwerp, de kosten bedragen dan € 145,–, exclusief 21% btw, per onderwerp.

De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst en vol is vol!

Alle cursussen worden gedoceerd in:

het Dominicanenklooster aan het adres:

Assendorperstraat 29 te 8012 DE ZWOLLE.

 

Bij het klooster is beperkte, gratis, parkeergelegenheid aanwezig, de parkeerplaats heeft als adres: Assendorperdijk 6 te Zwolle.

 

Het inschrijf formulier vindt u op de website van de SOMN: www.somnotariaat.nl

_______________________________________

Door de SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat) wordt in ‘s-Hertogenbosch weer een cursus cyclus georganiseerd.

 

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 worden 5 cursussen aangeboden waarvoor pe-punten zijn te behalen, te weten:

 1. woensdag 25 september 2019, docent: de heer mr. dr. Jeroen Rheinfeld;

onderwerp: actualiteiten onroerend goed: fiscaal, civiel en agrarisch;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe-punten;

 

 1. woensdag 23 oktober 2019, docent: de heer H. Zuidersma;

onderwerp: btw en overdrachtsbelasting alsmede de samenloop;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe-punten;

 

 1. woensdag 22 januari 2020, docent: prof. mr. dr. Bernard Schols;

onderwerp: actualiteiten familievermogensrecht, civiel en fiscaal;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe-punten;

 

 1. woensdag 11 maart 2020, docent: de heer mr. H. van Heuvel;

onderwerp: jurisprudentie registergoederen;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe-punten;

 

 1. dinsdag 21 april 2020, docent de heer mr. drs. Bart de Vries;

onderwerp: De voor het notariaat belangrijkste ontwikkelingen in de Omzet- en

Overdrachtsbelasting;

aanvang 15.00 uur tot 17.30 uur, 2 pe-punten.

 

De kosten voor het totale pakket bedragen  € 480,–, exclusief 21% BTW.

De mogelijkheid is ook aanwezig om in te schrijven voor een enkel onderwerp, de kosten bedragen dan € 145,–, exclusief 21% btw, per onderwerp.

De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst en vol is vol!

Alle cursussen worden gedoceerd in:

het Fletcher Hotel te ’s-Hertogenbosch, Burgemeester Burgerslaan 50, 5245 NH

’s-Hertogenbosch-Rosmalen. (Op de A2, afrit 20).

 

Het inschrijf formulier vindt u op de website van de SOMN: www.somnotariaat.nl

____________________________________________________________

Eigen opleidingen met SOMN

De SOMN verzorgt de introductiecursus voor beginnende medewerkers en de cursus juridisch secretaresse. Ook overige opleidingen en cursussen worden door of via de SOMN aangeboden om medewerkers voldoende voor te bereiden en te ondersteunen in hun werkzaamheden in de dagelijkse praktijk.

De SOMN wordt bijgestaan door een team van docenten, cursuscoördinatoren en examinatoren waarmee frequent overleg plaatsvindt.

Het secretariaat van de SOMN is dagelijks bereikbaar onder 0348-56 37 00 en via: www.somnotariaat.nl

De BMN heeft afspraken met het Instituut voor bij- en nascholing van medewerkers in het notariaat (INM) waardoor leden met korting kunnen deelnemen aan door INM aangeboden cursussen.

Permanente educatie

De BMN hanteert een punten registratiesysteem dat een noodzakelijke impuls geeft aan de vakinhoudelijke kwaliteitszorg van het notariaat. Werkgevers steunen BMN daarin.

Jaarlijks stelt BMN in overleg met de betrokken organisaties het door de notariële medewerkers en register-notarisklerken verplicht te behalen aantal punten vast. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Puntenregistratie is gratis voor leden van BMN, , ongeacht bij welk opleidingsinstituut een cursus of seminar is gevolgd, voor zover de betreffende instelling studiepunten heeft aangevraagd. Voor niet-leden worden tegen vergoeding van de administratiekosten de studiepunten geregistreerd.
 • Eenmaal per jaar ontvangen cursusdeelnemers een overzicht van de door hen behaalde studiepunten.
 • Te allen tijde kunnen leden navraag doen wat betreft de door hen in de loop van het betreffende jaar bepaalde punten (zij het dat zij dit hun inlogcode ook zelfstandig kunnen checken via de website van SOMN).
 • Onderwijsinstellingen en andere cursusaanbieders dienen vooraf bij SOMN een aanvraag in te dienen voor het toekennen van punten aan de door hen te geven opleiding, cursus of seminar. De SOMN beoordeelt vervolgens in overleg met de BMN de aanvraag en indien akkoord, wordt aan de studie een aantal punten toegekend.

Download: Reglement Register Notarisklerk / privacyregeling (SOMN) (pdf)

_____________________________________

 

Word lid

Word lid voor slechts € 100,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 59,00 per jaar.

Word lid