Coronacrisis:

De door de SOMN georganiseerde cursuscycli gaan voorlopig niet door als gevolg van het Coronavirus en de in verband daarmee geldende overheidsmaatregelen. Zodra de mogelijkheid zich voordoet, worden de cursussen weer ingepland.

2-jaarlijks symposium

Indien en voor zover de situatie het toelaat hoopt de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat op vrijdag 5 november 2021 haar 2-jaarlijks symposium te organiseren.

____________________________________________________________

Opleidingen SOMN

De SOMN verzorgt de Instroom Module Notariaat voor beginnende medewerkers en de Basismodule Notariaat. Ook overige opleidingen en cursussen worden door of via de SOMN aangeboden om medewerkers voldoende voor te bereiden en te ondersteunen in hun werkzaamheden in de dagelijkse praktijk.

De SOMN wordt bijgestaan door een team van docenten, cursuscoördinatoren en examinatoren waarmee frequent overleg plaatsvindt.

Het secretariaat van de SOMN is dagelijks bereikbaar onder 0348-56 37 00 en via: www.somnotariaat.nl

De BMN heeft afspraken met het Instituut voor bij- en nascholing van medewerkers in het notariaat (INM) waardoor leden met korting kunnen deelnemen aan het PE-abonnement dat wordt aangeboden door INM aangeboden cursussen.

Permanente educatie

Door de SOMN wordt een register bijgehouden voor REGISTER NOTARISKLERKEN.
Men kan zich laten registeren mits wordt voldaan aan de daarvoor gestelde voorwaarden.

Het jaarlijks te behalen aantal pe-punten bedraagt 12, een en ander zoals nader is uitgewerkt in het reglement hetwelk door SOMN is opgesteld.

De kosten van registratie bedragen € 45,00 per jaar, doch bent u lid van de BMN dan is de registratie gratis.

Door in het register in te schrijven kunt u de titel REGISTER NOTARISKLERK voeren. U geeft hiermee te kennen dat u aan de jaarlijks verplichte educatie voldoet.

Voor meer informatie kunt u de website van de SOMN www.somnotariaat.nl raadplegen en het Reglement Register Notarisklerken downloaden.

_____________________________________

 

Word lid

Word lid voor slechts € 105,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 65,00 per jaar.

Word lid