Zuid-Holland

De afdeling Zuid-Holland kent circa 250 leden. Twee maal per jaar, voorafgaand aan de algemene vergadering van BMN en voorafgaand aan de contactvergadering, wordt een bijeenkomst gehouden, waarin ook aandacht is voor scholing (PE-punten).

___________________________________________________

Coronacrisis:

De door de afdeling georganiseerde activiteiten staan voorlopig on hold als gevolg van het Coronavirus en de in verband daarmee geldende overheidsmaatregelen.

Zodra mogelijk, zullen wij u informeren over de nieuwe activiteiten.

 

BMN heeft als taak de belangen van de medewerkers in het notariaat te behartigen op het gebied van werk en inkomen, scholing en pensioen.

Dat gaat nog beter met een grote, sterke bond met actieve afdelingen én leden.

 

Actueel Nieuws