Meppel

De afdeling Meppel vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

Dalfsen, 13 maart 2019

Geachte lid,

Maandag 15 april, is de volgende afdelingsvergadering van de afdeling Meppel te Dedemsvaart (bij Linde Notarissen). Bij deze nodigt het bestuur van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling Meppel, je dan ook van harte uit voor de vergadering van onze afdeling op maandag 15 april 2019, te Dedemsvaart, aanvang 20.00 uur.

(vergadering aansluitend op de cursusbijeenkomst die om 18:00 uur aanvangt; voor info over deze cursusbijeenkomst zie hierna)

Agenda van de kantoorvergadering na de cursusbijeenkomst:

  1. Opening
  2. Eventueel toe te voegen agendapunten
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Eventueel binnengekomen stukken
  5. Mededeling Hoofdbestuur
  6. Jaarstukken/Jaarvergadering 18 mei 2019/Beschrijvingsbrief
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Wij hopen op ieders komst.

Bij verhindering graag bericht naar: awittenberg@hetnet.nl of naar

Aletta Wittenberg, Ribberserf 9, 7722 AV Dalfsen.

Mocht je toch niet kunnen komen maar heb je wel een punt voor de agenda, wil je dat dan ook doorgeven,

zodat dit in de afdelingsvergadering meegenomen kan worden.

CURSUSBIJEENKOMSTEN

Om iedere Register Notarisklerk de gelegenheid te geven zijn/haar 12 PE-punten per jaar te behalen ligt het in de bedoeling om ook in september weer cursusbijeenkomsten te houden voorafgaand aan de afdelingsvergaderingen. Hiervoor hebben we natuurlijk sprekers nodig. Vraag dus even bij jou op kantoor of er een notaris of kandidaat-notaris is die een keer een cursusbijeenkomst wil verzorgen tegen een kleine vergoeding.Als alle kantoren hieraan meewerken, worden de Register Notarisklerken in hun kennis bijgehouden zonder dat daar voor de notaris kosten aan verbonden zijn.

Tevens hebben we daardoor meer respons op de afdelingsvergaderingen en zo slaan we 2 vliegen in één klap. Uiteraard wordt er voor koffie/thee met wat lekkers gezorgd.

Heb je daardoor geen tijd meer om thuis te eten dan is een kopje cup a soup snel gemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse Algemene Vergadering is op zaterdag 18 mei a.s. te Deventer. Heb je je daar nog niet voor opgegeven doe dat dan nog snel even. Wil je gebruik maken van de lunch, geef dat dan ook even door.
In de Notarisklerk vindt je alle van belang zijnde info.

Namens het bestuur van de Afdeling Meppel
Aletta Wittenberg.

_______________________________

Afdeling Meppel   

Betreft: uitnodiging vergaderingen afdeling Meppel gecombineerd met een cursusbijeenkomst.

Dalfsen, 13 maart 2019.

Beste collega,

Als bestuur van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling Meppel, hebben we voor het voorjaar van 2019 nog twee vergaderingen staan tezamen met een cursusbijeenkomst waaraan studiepunten worden toegekend. Er zullen in het voorjaar 2 bijeenkomsten zijn. Voor elke bijeenkomst zullen er 2-PE punten aan worden gevraagd.

De vergaderingen met voorafgaand een cursusbijeenkomst worden gehouden op:

1) maandag 15 april 2019 van 18.00 – 20.00 uur; onderwerp: de bevoegdheden van de executeur,
door mr Eric Linde, kandidaat-notaris te Dedemsvaart
locatie: , kantoor Linde Notarissen, Egelantier 61, Dedemsvaart.

Aansluitend een korte vergadering

2) maandag 20 mei 2019 van 18.00 – 20.00 uur; onderwerp: Hoe is het nu met de beperkte gemeenschap
door mr Rudy van Goor, notaris te Wierden
locatie: bij Aletta Wittenberg, Ribberserf 9, Dalfsen

Aansluitend een korte vergadering

Voorafgaand aan iedere cursusbijeenkomst zullen er broodjes, cup a soup en koffie en/of thee zijn. Deze broodjes zullen voorafgaand aan de cursusbijeenkomst worden genuttigd. Om de cursusbijeenkomst op tijd te laten starten, wordt iedereen geacht vanaf 17.30 uur aanwezig te zijn. Ook de vergadering kan dan vroegtijdig beginnen.

Aan het bijwonen van de cursusbijeenkomsten zijn GEEN kosten verbonden.

Voor een vrijwillige bijdragen (via de werkgever) staat er een spaarpot klaar.

Wij, als bestuur, proberen op die manier de afdeling Meppel weer wat actiever te krijgen.

Omdat na afloop van iedere cursusbijeenkomst (na een korte pauze) onze afdelingsvergadering wordt gehouden zullen op die manier de vergaderingen weer beter worden bezocht.

Als collega kan je op deze manier je benodigde punten verzamelen en de afdeling heeft weer goed bezochte vergaderingen. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

Ook collega’s van andere afdelingen kunnen deelnemen aan deze cursusbijeenkomsten.

Tevens nodigen wij onze collega’s uit –die (nog) geen lid zijn van onze bond. Wellicht kunnen we die door deel te nemen aan de cursusbijeenkomsten en de vergaderingen bij te wonen overhalen om ook lid te worden.

U dient zich vóór 1 april 2019 aan te melden voor deze bijeenkomsten door uw gegevens

hieronder in te vullen en per email te sturen naar: awittenberg@hetnet.nl

Het lidnummer is van belang voor de collega’s die voor de PE punten in aanmerking willen komen.

Voor het geval je GEEN gebruik wenst te maken van het nuttigen van de broodjes vooraf, vraag ik je dit op voorhand door te willen geven zodat er met de inkoop hiervan rekening kan worden gehouden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Secretariaat afdeling Meppel:
Mw A.Wittenberg-Huzen, Ribberserf 9, 7722 AV Dalfsen
(tel. 06-12587948, email: awittenberg@hetnet.nl)

Inschrijfformulier

Naam deelnemer: __________________________________________ m/v

Adres: _______________________________________

Postcode: _______  Plaats:  ________________________

Emailadres: ___________________________________

Werkzaam bij: _________________________________

Is wel/niet lid van de bond. (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, Lidnummer: ______________

Eet wel/niet mee. (doorhalen wat niet van toepassing is)

>> Omcirkel de bijeenkomsten waar je bij aanwezig wilt zijn.

Alvast bedankt.

Contact

Voorzitter
De heer H. Sieders
Bereklauw 77
7577 EV Oldenzaal

Secretaris
Mevrouw A. Wittenberg-Huzen
Ribberserf 9
7722 AV Dalfsen
E-mail : meppel@bmnvakbond.nl

Penningmeester
De heer H. Flinkert
Esweg 1
7991 AC Dwingeloo

Actueel Nieuws

8 oktober 2019

Uitnodiging tot bijwonen van (een van) de pensioen-informatie-bijeenkomst(en)

Hoe ziet uw pensioen er uit? Onze vakbond neemt namens alle werknemers (zowel leden van de vakbond als niet-leden) deel aan het Sociaal Partner Overleg als orgaan waar wordt onderhandeld over onze pensioenregeling. Vanuit onze […]
4 oktober 2019

Gevraagd: Notarieel Medewerker / Notarisklerk te Enschede

21 september 2019

Vacature Notarisklerk/Notarieel Medewerker OG 32-40 uur p.w. te Zwolle