Meppel

De afdeling Meppel vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging.
Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

Dalfsen, 12 november 2019.
Betreft: uitnodiging vergaderingen afdeling Meppel
gecombineerd met een cursusbijeenkomst.

Beste collega,

Als bestuur van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling Meppel, hebben we voor eind 2019 nog een vergadering staan en voor begin 2020 nog een drietal vergaderingen tezamen met
een cursusbijeenkomst waaraan studiepunten worden toegekend.
Er zullen in het voorjaar 3 bijeenkomsten zijn.
Voor elke bijeenkomst zullen er 2-PE punten aan worden gevraagd.
De vergaderingen met een cursusbijeenkomst worden gehouden op:

1. Dinsdag 3 december 2019 (18.00 – 20.00 uur) Daarna korte vergadering
onderwerp: Grenzen rectificeren en Bezwaren en Klachten bij het Kadaster
door Fred Boesjes medewerker Kadaster

2. Dinsdag 21 januari 2020 (18.00 – 20.00 uur) Daarna korte vergadering
onderwerp: Tuchtrecht en WWFT, UBO en PEP
door mr H.W.C. Spijkerboer kandidaat-notaris te Wierden

3. Dinsdag 25 februari 2020 (18.00 – 20.00 uur) Daarna korte vergadering
Onderwerp: actualiteiten huwelijksgoederenrecht
door mr R.B.H. van Goor notaris te Wierden

4. Dinsdag 23 april 2020 (18.00 – 20.00 uur) Daarna korte vergadering
Onderwerp: de BTW en Overdrachtsbelasting in de praktijk
door Alex Jorink  notarisklerk/specialist btw en ovb

Alle bijeenkomsten worden gehouden te Dalfsen, bij Aletta Wittenberg, Ribberserf 9.

Voorafgaand aan iedere cursusbijeenkomst zullen er broodjes, cup a soup, een warme snack enkoffie en/of thee zijn. Deze broodjes zullen voorafgaand aan de cursusbijeenkomst worden genuttigd.

Om de cursusbijeenkomst op tijd te laten starten, wordt iedereen geacht vanaf 17.30 uur aanwezig te zijn. Ook de vergadering kan dan vroegtijdig beginnen.

Aan het bijwonen van de cursusbijeenkomsten zijn (nog) GEEN kosten verbonden.
Voor een vrijwillige bijdragen (via de werkgever) staat er wel een spaarpot klaar.
Uiteraard wil dat niet zeggen dat de sprekers niet over voldoende know-how beschikken.
De enige reden dat er GEEN kosten aan verbonden zijn is om zoveel mogelijk medewerkers in het notariaat de gelegenheid te geven zich bij te scholen op een laagdrempelige manier.

Wij, als bestuur, proberen op die manier tevens de afdeling Meppel weer wat actiever te krijgen.
Omdat na afloop van iedere cursusbijeenkomst (na een korte pauze) onze afdelingsvergadering wordt gehouden zullen op die manier de vergaderingen weer beter worden bezocht.
Als collega kan je op deze manier je benodigde punten verzamelen en de afdeling heeft weer goed bezochte vergaderingen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Ook collega’s van andere afdelingen kunnen deelnemen aan deze cursusbijeenkomsten.
Tevens nodigen wij onze collega’s uit die geen lid zijn van onze bond.
Wellicht kunnen we die door deel te nemen aan de cursusbijeenkomsten en de vergaderingen bij te wonen overhalen om ook lid te worden.
Meldt je vóór 25 november 2019 of je bij één of meerdere bijeenkomsten aanwezig zult zijn?

Geef je gegevens dan per email door aan:
kroeze@notaris-dejong.nl.

Het lidnummer is van belang voor de collega’s die voor de PE punten in aanmerking willen komen.

Voor het geval je GEEN gebruik wenst te maken van het nuttigen van de broodjes vooraf, vraag ik je dit op voorhand door te willen geven zodat er met de inkoop hiervan rekening kan worden gehouden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Secretariaat afdeling Meppel:
Mw A.Wittenberg-Huzen, Ribberserf 9, 7722 AV Dalfsen
(tel. 06-12587948, email: awittenberg@hetnet.nl)

Inschrijfformulier

Naam deelnemer: __________________________________________ m/v

Adres: _______________________________________

Postcode: _______  Plaats:  ________________________

Emailadres: ___________________________________

Werkzaam bij: _________________________________

Is wel/niet lid van de bond. (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, Lidnummer: ______________

Eet wel/niet mee. (doorhalen wat niet van toepassing is)

>> Omcirkel de bijeenkomsten waar je bij aanwezig wilt zijn.

Alvast bedankt.

Contact

Voorzitter
De heer H. Sieders
Bereklauw 77
7577 EV Oldenzaal

Secretaris
Mevrouw A. Wittenberg-Huzen
Ribberserf 9
7722 AV Dalfsen
E-mail : meppel@bmnvakbond.nl

Penningmeester
De heer H. Flinkert
Esweg 1
7991 AC Dwingeloo

Actueel Nieuws

7 februari 2020

Uitnodiging afdeling Noord-Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND U I T N O  D I G I N G tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN,  te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid […]
31 januari 2020

Cursusprogramma 2020 afdeling Midden Nederland

 CURSUSPROGRAMMA 2020 De afdeling Midden Nederland van de BMN zal ten behoeve van haar leden een aantal cursussen organiseren. Voor elk van deze cursussen zijn 2 pe-punten aangevraagd en geaccrediteerd door de SOMN. De cursussen […]
15 januari 2020

Vacatures Hilgen Netwerk Notarissen

Werken bij Hilgen Netwerk Notarissen Wij zijn op zoek naar energieke, accurate, collegiale en flexibele collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Leens, in de gemeente Het Hogeland. We zijn een plattelandskantoor waar alle notariële werkzaamheden […]