Willy van Buren

Bestuurslid/Voorzitter

06 5386 0245


Willy is in de Algemene Vergadering van 2018 benoemd als hoofdbestuurslid en daarmee toegetreden tot het hoofdbestuur van BMN. Sinds 28 oktober 2020 is zij voorzitter van het hoofdbestuur. Tevens maakt zij deelt uit van het bestuur van de SOMN en het Sociaal Partneroverleg.

Bertus Hoekstra

Vice-voorzitter


Bertus is sinds 24 augustus 1985 hoofdbestuurslid; hij is vice-voorzitter van de BMN. Daarnaast is hij eindredacteur van De Notarisklerk, lid werknemers delegatie bij Sociaal Partneroverleg, lid commissie rechtsbijstand.

Riet Bunt

Algemeen secretaris


Naast bestuurslid BMN is Riet ook secretaris SOMN, secretaris examencommissie en zelfstandig mediator.