Pensioen

 

Aandacht voor de oudedagsvoorziening heeft bij velen niet de aandacht die het verdient. Daarom is het goed dat BMN voor alle leeftijdsgroepen de belangen behartigt. Zij is vertegenwoordigd in het bestuur van het  Bedrijfspensioenfonds voor de medewerkers in het notariaat en monitort nauwlettend de ontwikkelingen die van invloed zijn op het stelsel van regelingen (ouderdomspensioen, weduwen- en wezenpensioen).

Bestuurders van het bedrijfspensioenfonds worden bijgestaan door een actuarieel bureau en zijn, gelet op de geschiktheidseisen die de Nederlandsche Bank stelt, verplicht een vakgerichte scholing te volgen teneinde op verantwoorde wijze beslissingen te kunnen nemen in deze complexe materie.

Het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds wordt kritisch gevolgd door de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Ook de leden van het Verantwoordingsorgaan volgen relevante scholing om hun taak adequaat te kunnen uitvoeren.

Word lid

Word lid voor slechts € 99,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 58,00 per jaar.

Word lid