logo-spnPensioen

Het pensioen heeft bij velen niet de aandacht die het verdient.

De pensioenregelingen voor onze gehele beroepsgroep, te weten de notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). In het bestuur van ons pensioenfonds hebben naast personen uit of namens genoemde geledingen ook deskundige bestuurders zitting. De administratie van ons fonds is in handen van TKP te Groningen. Het bureau van ons fonds is gevestigd in Den Haag. 

_____________________________________

Pensioenleeftijd / pensioenpremie
Jaarlijks bekijken de sociale partners in het notariaat – BMN en de PensioenKamer – of aanpassing van de pensioenregelingen in het notariaat nodig is. Dit kan voortkomen uit nieuwe wet- of regelgeving of gewijzigde behoeften vanuit het notariaat. De sociale partners geven de opdracht aan Pensioenfonds Notariaat om de pensioenregelingen uit te voeren.

Alle opbouw- en premiepercentages voor 2021 zijn door het bestuur van SPN (met positief advies van het Verantwoordings Orgaan) vastgesteld. U kunt deze vinden op de website van het Pensioenfonds onder Premie- en opbouwpercentages 2021 met rekenvoorbeelden klik op deze link voor de rekenwaarden

Toekomst pensioenregelingen
De PensioenKamer en BMN blijven steeds kijken op welke manier de pensioenregelingen in het notariaat het beste kunnen worden ingevuld. De wensen en behoeften in het notariaat, de kosten van de uitvoering en de eisen die wet- en regelgeving stellen spelen hierbij mee. Wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel kunnen dan ook gevolgen hebben voor de huidige pensioenregelingen.

_____________________________________

Als gevolg van de coronacrisis  staan de activiteiten met betrekking tot het desgevraagd verzorgen van lezingen over de actualiteiten met betrekking tot onze pensioenregeling on hold. Dat geldt ook voor de werkgeversorganisatie KNB die normaal gesproken waar gewenst lezingen over onze pensioenregeling verzorgt.

_____________________________________

over PensioenKamer/BMN
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) treedt samen met de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN) op als opdrachtgever van Pensioenfonds Notariaat voor de uitvoering van de pensioenregeling.
De KNB heeft hiervoor de Werkgevers- en Werknemerscommissie ingericht die samen de PensioenKamer vormen. De Werkgevers- en Werknemerscommissie stellen de inhoud van de pensioenregeling voor kandidaat-notarissen (in loondienst) en de toegevoegd notarissen vast. BMN en de Werkgeverscommissie stellen de inhoud van de pensioenregeling voor de medewerkers in het notariaat vast.
De Werkgeverscommissie alleen bepaalt de pensioenregeling voor de zelfstandigen. Dit zijn de notarissen en de kandidaat-notarissen die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven. Pensioenfonds Notariaat geeft bij het aanvaarden van de opdracht aan onder welke voorwaarden (zoals de hoogte van de premie) de pensioenregeling kan worden uitgevoerd.
Contactgegevens PensioenKamer/BMN.
Heeft u vragen voor de PensioenKamer of BMN? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de PensioenKamer, Jimke Roos. U kunt hiervoor een mail sturen naar j.roos@knb.nl

Word lid

Word lid voor slechts € 105,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 65,00 per jaar.

Word lid