logo-spnPensioen

 

De oudedagsvoorziening heeft bij velen niet de aandacht die het verdient.

De pensioenregelingen voor onze gehele beroepsgroep, te weten de notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). In het bestuur van ons pensioenfonds hebben naast personen uit genoemde geledingen ook deskundige bestuurders zitting. De administratie van ons pensioen is in handen van TKP te Groningen. Ons pensioenfonds heeft een eigen bureau dat gevestigd in in Den Haag. 

Bestuurders van het pensioenfonds worden bijgestaan door een actuarieel bureau en zijn, gelet op de geschiktheidseisen die de Nederlandsche Bank stelt, verplicht een vakgerichte scholing te volgen teneinde op verantwoorde wijze beslissingen te kunnen nemen in deze complexe materie.

Het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds wordt kritisch gevolgd door de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Ook de leden van het Verantwoordingsorgaan volgen relevante scholing om hun taak adequaat te kunnen uitvoeren.

Word lid

Word lid voor slechts € 99,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 58,00 per jaar.

Word lid