Voordelen van het lidmaatschap van de BMN

Salaris adviesbrief 2018
16 november 2017
Enquête dienstverlening pensioenfonds
9 februari 2018

Voordelen van het lidmaatschap van de BMN

Voordelen van het lidmaatschap van de BMN

Zoals in De Notarisklerk 9/10 is vermeld heeft het lidmaatschap van de BMN een aantal voordelen, waaronder de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea.
Indien u hier navraag naar wenst te doen zal aan u worden gevraagd het collectiviteits nummer te vermelden.

Het collectiviteits nummer is: 207081353 De Unie.
Dit nummer heeft u nodig indien u hierover informatie wenst op te vragen bij Zilveren Kruis Achmea.