Voordelen van het lidmaatschap van de BMN

Salaris adviesbrief 2018
16 november 2017
Vacature Notarisklerk te Deurne
12 juli 2018
Bekijk alle berichten

Voordelen van het lidmaatschap van de BMN

Voordelen van het lidmaatschap van de BMN

Zoals in De Notarisklerk 9/10 is vermeld heeft het lidmaatschap van de BMN een aantal voordelen, waaronder de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea.
Indien u hier navraag naar wenst te doen zal aan u worden gevraagd het collectiviteits nummer te vermelden.

Het collectiviteits nummer is: 207081353 De Unie.
Dit nummer heeft u nodig indien u hierover informatie wenst op te vragen bij Zilveren Kruis Achmea.