Verslag vergadering 14 september 2017 afdeling Limburg

Verslag vergadering 4 mei 2017 afdeling Limburg
22 augustus 2017

Verslag vergadering 14 september 2017 afdeling Limburg

Verslag van de vergadering van de afdeling Limburg, gehouden op 14 sept 2017  in Hotel Kempener te Beek (L).

Om 16.00 uur opende de voorzitter de vergadering en heette de aanwezigen, waaronder hoofdbestuurslid en voorzitter van onze bond, Hans van der Werf  en diens echtgenote eveneens hoofdbestuurslid, Riet Bunt  welkom.

Bij de ingekomen stukken was een uitnodiging voor de jaarlijkse contactvergadering van de afdelingsbesturen met het hoofdbestuur op 3 november a.s., met Jacques Housmans werd afgespoken dat deze die vergadering zal bezoeken.
Verder heeft de voorzitter op verzoek van de afdeling een mail/brief gestuurd aan de voorzitter van de afdeling Eindhoven, collega Gerard Rijkers, om met die afdeling te overleggen naar de mogelijkheid van samenvoeging van de afdeling Eindhoven en de afdeling Limburg, mede gelet op vinden van (nieuwe) bestuurders en het aftreden van de voorzitter/secretaris en penningmeester van de afdeling Limburg.

Het verslag van de vorige vergadering, reeds geplaatst op de site van de Bond, werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

Hierna deed Jacq Housmans verslag van de door hem namens de afdeling bezochte Algemene Vergadering in Veenendaal. Door geen der leden van de afdeling Limburg werd een aanmelding gedaan
om zitting te nemen in het afdelingsbestuur.
Vervolgens werd de vergadering door Hans van der Werf bijgepraat en geinformeerd  over de komende jaarvergadering alsmede de stand van zaken omtrent het pensioenfonds en verdere bondszaken.
De Algemene Vergadering 2018 zal worden gehouden op 8 en 9 juni.

Er waren geen vragen voor de rondvraag waarna de voorzitter de vergadering sloot en daarna door de aanwezigen van een gezamenlijk diner werd genoten.

Beek (L), januari 2018.