Vergadering afd Noord-Nederland 6 mei 19:30 Zuidlaren

Bekijk alle berichten

Vergadering afd Noord-Nederland 6 mei 19:30 Zuidlaren

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN, te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het adres: Groningerstraat 26 te 9471 AR Zuidlaren, op maandag 6 mei 2019 , om 19.30 uur.

A G E N D A

  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen. Verslag vorige vergadering.
  3. Benoeming leden kascommissie, kascontrole 2018 en verslag kascommissie
  4. Behandeling beschrijvingsbrief (en benoeming afgevaardigde(n)) Algemene Vergadering op 18 mei 2019 te Deventer.
  5. Laatste ontwikkeling(en) betreffende pensioenfonds.
  6. Rondvraag en praktijkgevallen.
  7. Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,
Het bestuur