Vergaderdata 2020 afdeling Noord-Nederland

Salarisbrief 2020
8 november 2019
Cursuscyclus SOMN 2020
2 december 2019
Bekijk alle berichten

Vergaderdata 2020 afdeling Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland heeft voor 2020 de volgende vergaderingdata gepland:

donderdag 27 februari 2020
maandag 20 april 2020
donderdag 8 oktober 2020

Coronacrisis:
De door de afdeling georganiseerde activiteiten staan voorlopig on hold als gevolg van het Coronavirus en de in verband daarmee geldende overheidsmaatregelen.

Zodra mogelijk, zullen wij u informeren over de nieuwe activiteiten.

Locatie: Groningerstraat 26 te 9471 AR  Zuidlaren