Uitnodiging vergaderingen afdeling Meppel

Salarisbrief 2020
8 november 2019
Vergaderdata 2020 afdeling Noord-Nederland
2 december 2019
Bekijk alle berichten

Uitnodiging vergaderingen afdeling Meppel

Beste collega,

Het bestuur van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling Meppel, heeft voor eind 2019 en begin 2020 nog een aantal vergaderingen gepland tezamen met een cursusbijeenkomst waaraan studiepunten worden toegekend.
Voor elke bijeenkomst zullen er 2-PE punten aan worden gevraagd.
De vergaderingen met een cursusbijeenkomst worden gehouden op:

Dinsdag 3 december 2019 (18.00 – 20.00 uur): grenzen rectificeren en bezwaren en klachten bij het Kadaster door Fred Boesjes, medewerker Kadaster.
Dinsdag 21 januari 2020 (18.00 – 20.00 uur): tuchtrecht, WWFT, UBO en PEP door mr. H.W.C. Spijkerboer, kandidaat-notaris te Wierden.
Dinsdag 25 februari 2020 (18.00 – 20.00 uur): actualiteiten huwelijksgoederenrecht door mr. R.B.H. van Goor, notaris te Wierden.
Dinsdag 23 april 2020 (18.00 – 20.00 uur): btw en overdrachtsbelasting door Alex Jorink, notarisklerk/specialist btw en overdrachtsbelasting.

Alle bijeenkomsten worden gehouden te Dalfsen, bij Aletta Wittenberg, Ribberserf 9.
Voorafgaand aan iedere cursusbijeenkomst zullen er broodjes, cup a soup, een warme snack en koffie en/of thee zijn.
Om de cursusbijeenkomst op tijd te laten starten, wordt iedereen geacht vanaf 17.30 uur aanwezig te zijn. Ook de vergadering kan dan tijdig beginnen.

Aan het bijwonen van de cursusbijeenkomsten zijn (nog) geen kosten verbonden, om
zoveel mogelijk medewerkers in het notariaat de gelegenheid te geven zich bij te scholen op een laagdrempelige manier.
Voor een vrijwillige bijdragen (via de werkgever) staat er een spaarpot klaar.
Het bestuur probeert op die manier de afdeling Meppel weer wat actiever te krijgen.

Omdat na afloop van iedere cursusbijeenkomst (na een korte pauze) onze afdelingsvergadering wordt gehouden, zullen op die manier de vergaderingen weer beter worden bezocht.
Je kunt op deze manier je benodigde punten verzamelen en de afdeling heeft weer goed bezochte vergaderingen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Ook collega’s die geen lid zijn of lid zijn van andere afdelingen, kunnen deelnemen aan deze cursusbijeenkomsten.

Aanmelding voor 25 november 2019 graag per e-mail naar: kroeze@notaris-dejong.nl o.v.v. naam deelnemer, adres, kantoor, lidmaatschapsnummer bond en of je mee wilt eten.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat afdeling Meppel:

Mw A.Wittenberg-Huzen