Uitnodiging tot bijwonen van (een van) de pensioen-informatie-bijeenkomst(en). DEZE BIJEENKOMSTEN GAAN WEGENS ONVOLDOENDE AANMELDINGEN NIET DOOR!

Gevraagd: Notarieel Medewerker / Notarisklerk te Enschede
4 oktober 2019
Bekijk alle berichten

Uitnodiging tot bijwonen van (een van) de pensioen-informatie-bijeenkomst(en). DEZE BIJEENKOMSTEN GAAN WEGENS ONVOLDOENDE AANMELDINGEN NIET DOOR!

Hoe ziet uw pensioen er uit?
Onze vakbond neemt namens alle werknemers (zowel leden van de vakbond als niet-leden) deel aan het Sociaal Partner Overleg als orgaan waar wordt onderhandeld over onze pensioenregeling. Vanuit onze rol vinden wij het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van uw pensioenregeling en krijgen wij graag inzicht in wat er bij u leeft rond dit onderwerp.

Presentatie door notaris mr. Mathijs van Gaalen
Bestuurslid van SPN, notaris mr. Mathijs van Gaalen, geeft tijdens de bijeenkomst een presentatie over de pensioenregeling en praat de aanwezigen bij over de actuele ontwikkelingen bij SPN. Hij wordt hierin zo nodig bijgestaan door een van de leden van het hoofdbestuur van BMN,

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Aansluitend op de presentatie ontvangt u van één van de leden van het hoofdbestuur van BMN informatie over de (eventuele) mogelijkheid van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de medewerkers in het notariaat waarvoor inmiddels een onderzoek is gestart.

Data bijeenkomsten              De volgende regionale bijeenkomsten worden door ons gehouden:

1 ’s Hertogenbosch, Fletcher Hotel dinsdag 12 november 19:30-21:30

2 Breukelen, Van der Valk donderdag 14 november  19:30-21:30

3 Zwolle, Van der Valk donderdag 28 november  19:30-21:30

U bent van harte welkom op één van genoemde locaties.

Eventuele vragen dienen van tevoren te worden ingediend. In de bijeenkomst wordt daaraan aandacht besteed.

De uitnodiging voor deze bijeenkomsten geldt ook voor werknemers i/h notariaat die géén lid van onze vakbond zijn.

Namens de Bond voor Medewerkers in het Notariaat
Hans van der Werf voorzitter / Lous Bosselaar algemeen secretaris

N.B.: Aanmelding verplicht via info@bmnvakbond.nl uiterlijk tot 14 dagen voor aanvang van uw bijeenkomst !

De bijeenkomsten zijn gratis. Wel is er een verplichting tot aanmelding per e-mail.
Daarbij dient u naast uw NAW gegevens te laten weten welke bijeenkomst u wenst te bezoeken.
Wij kunnen dan zorgen voor reservering van voldoende zaalruimte.