Uitnodiging dialoogsessie Young Professionals

Wil jij meepraten over de toekomst van Young Professionals in Nederland en in dialoog gaan met andere jong werkenden over thema’s die spelen bij deze generatie (zoals woningmarkt, kansen op de arbeidsmarkt, werkdruk)?

Kom dan woensdagavond 24 april van 16.30 – 19.00 naar de NS!

Minister Koolmees, van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd een rapport uit te brengen over de ontplooiingskansen van jongeren. En omdat het over de positie van jongeren en starters gaat, is gevraagd dit met het SER Jongerenplatform op te pakken. De voorbereiding van het rapport is inmiddels al in volle gang. Om de meningen, signalen, ervaringen, maar ook positieve geluiden uit de praktijk mee te nemen, wil het SER Jongerenplatform spreken met Young Professionals.

Mariette Hamer (voorzitter van de SER en initiator van het Jongerenplatform) treedt op als dagvoorzitter. Na een korte aftrap over het SER Jongerenplatform en een toelichting op de onderzoeksvraag van de minister, gaan we graag in kleine groepen met jullie in gesprek. De leden uit het Jongerenplatform zijn gespreksleiders en zorgen voor een constructieve dialoog.

Voorbereiding is niet nodig, omdat het gaat om eigen ervaringen! We hopen van harte dat je jouw inzichten met ons wilt delen, die ons kunnen helpen een gedegen adviesrapport te ontwikkelen.

Je kan je aanmelden bij Sacha Heemskerk (s.heemskerk@vcp.nl)
Meld je op tijd aan, de aanmeldmogelijkheid vervalt wanneer de dialoogsessie vol zit.

We hopen je daar te zien!

Algemene informatie

Locatie: Hoofdkantoor NS Stations: Katreinetoren.

Stationshal 17, 3511 CE Utrecht. (Om het station op te komen heb je een OV kaart nodig)

Datum: woensdagavond 24 april van 16.30-19.00 (voor avondeten wordt gezorgd!)

_________________________________________________

Dialoogsessie “jong werkenden”

De verkenningsaanvraag is opgedeeld in verschillende levensfases (gaan studeren, aan het werk, een eigen woning en een gezin stichten). In elke fase staan een aantal hoofdonderwerpen centraal. Bij het gesprek met de jong werkenden is het voorstel om te spreken over de volgende thema’s:

  1. ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden als starter
  2. stress/prestatiedruk
  3. jobhoppen of toch liever vastigheid?
  4. hoe kom ik aan een woning?
  5. carrière first of toch een gezin? En zijn werk en privé te combineren?

Opzet en doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst is om van jong werkenden te horen welke ervaringen zij zelf hebben en hen ook uit te dagen om te benoemen waar kansen liggen. De opbouw van het programma is ook opgebouwd rond deze twee elementen: ervaringen en kansen. Aan ronde tafels met max 7 deelnemers, 1 gespreksleider en 1 verslaglegger, wordt het gesprek gevoerd. Deze opzet biedt de mogelijkheid om echt te horen wat er speelt bij jong werkenden. Daarom is de suggestie om aan iedere tafel over 1 thema te spreken, zodat de mogelijkheid bestaat om dieper op de materie in te gaan. Een mogelijkheid in dit kader kan ook bestaan uit het feit om gedurende de avond van onderwerp en tafel te wisselen.

Conceptprogramma

24 april 2019 16.30-19.00

16.30-17.00  Inloop. Voor avondeten wordt gezorgd.

17.00-17.15: Openingswoord en inleiding Mariëtte Hamer

Mariette Hamer (Voorzitter SER) zal iets vertellen over het SER-traject en samen met Wouter Kools (VCP Young Professionals) en Hasher Ahmadi (Voorzitter Jong AWVN) vertellen over het SER Jongerenplatform.

17.15-18.00: Gespreksronde 1 Wat zijn jouw ervaringen?

Aan verschillende tafels spreken over één of verschillende thema’s.

18.00- 18.15: Pauze 

18.15 -18.50: Gespreksronde 2 Wat zien we als een kans?

De deelnemers blijven zitten aan dezelfde tafel (of niet). Dit onderdeel gaat over de kansen die de deelnemers zien op het thema waarover ze in ronde 1 hebben gesproken. Er wordt aan de deelnemers de vraag gesteld, welke kansen zij zien op het gebied van het besproken thema? Alle deelnemers omschrijven een kans. Vervolgens wordt er gekeken of er één geformuleerde kans per groep gekozen/bedacht kan worden. Deze kans geeft de groep mee bij het ophalen en afsluitende onderdeel.

18.50-19.00: Ophalen en afsluitend woord

Elke tafel vult via de mentimeter (dit is een online tool) de kans in die zij met elkaar hebben geformuleerd voor de desbetreffende thema’s. De dagvoorzitter maakt een korte ronde langs de tafels en er volgt een plenaire recap en afsluiting.

19.00- Borrel