Uitnodiging cursusbijeenkomsten van de BMN afdeling Twente

Pensioenleeftijd in notariaat blijft 67 jaar
31 oktober 2017
Salaris adviesbrief 2018
16 november 2017

Uitnodiging cursusbijeenkomsten van de BMN afdeling Twente

Beste collega,

Als bestuur van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling Twente, hebben we voor het nieuwe seizoen wederom gekozen voor cursusbijeenkomsten waaraan studiepunten worden toegekend (de studiepunten voor deze bijeenkomsten zijn in aanvraag).

De cursusbijeenkomsten worden gehouden op:

 • donderdag 9 november 2017 (15.30- 17.30 uur en 18.30-20.30 uur)
  door de heer mr. dr. Jeroen Rheinfeld
  onderwerp: wijziging huwelijksvermogensrecht
 • donderdag 25 januari 2018 (15.30 –  17.30 uur)
  door de heer prof. mr. dr. Bernard Schols
  onderwerp: actualiteiten erfrecht
 • donderdag 15 februari 2018 (15.30 –  17.30 uur)
  door de heer mr. dr. Hans ter Haar
  onderwerp: actualiteiten personen- en familierecht
 • donderdag 8 maart 2018  (15.30 –  17.30 uur)
  door de heer mr. Hans Jansen
  onderwerp: actualiteiten agrarisch recht
 • donderdag 19 april 2018
  afdelingsvergadering (jaarvergadering)

 Alle cursusbijeenkomsten worden gehouden in Het Wapen van Delden, Langestraat 242 te Delden. Aanvang: 15.30 uur.
Na afloop van iedere cursusbijeenkomst (m.u.v. de cursusbijeenkomst op 9 november 2017) wordt onze afdelingsvergadering gehouden en aansluitend kunt u gebruik maken van de gezamenlijke broodmaaltijd.

Op donderdag 9 november 2017 hebben we 2 cursusbijeenkomsten gepland. In de pauze tussen beide cursusbijeenkomsten hebben we onze afdelingsvergadering en gaan we gezamenlijk eten.

De vergadering van 19 april 2018 begint om 16.00 uur.

Voor alle bijeenkomsten wordt een totale eigen bijdrage gevraagd van € 250,00 per persoon (inclusief tijdens elke bijeenkomst koffie en/of thee, 1 consumptie en een broodmaaltijd).

Ook collega’s van andere afdelingen kunnen deelnemen aan deze cursusbijeenkomsten.
Tevens nodigen wij onze collega’s uit – die (nog) geen lid zijn van onze bond – om deel te nemen aan onze cursusbijeenkomsten. We willen graag al onze collega’s in de gelegenheid stellen om voor een relatief gering bedrag hun kennis op peil te houden danwel te verdiepen.

U kunt zich vóór vrijdag 1 september 2017 aanmelden voor deze bijeenkomsten door overmaking van € 250,00 op rekeningnummer: NL24ABNA0510946658 t.n.v. BMN afd. Twente, onder vermelding van uw naam en eventueel uw lidnummer.
Voor het geval u tijdens één of meer van onze cursusbijeenkomsten géén gebruik kunt maken van de gezamenlijke broodmaaltijd dan vragen wij u bij dezen om dit door te geven aan één van onze bestuursleden (indien mogelijk 2 dagen van tevoren doorgeven).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.
Secretariaat afdeling Twente:
Mw. E. Damhuis-Oonk (e-mail: ellydamhuis@kpnmail.nl)