Uitnodiging afdeling Noord-Nederland

Cursusprogramma 2020 afdeling Midden Nederland
31 januari 2020
Bekijk alle berichten

Uitnodiging afdeling Noord-Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND

U I T N O  D I G I N G
tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN,  te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het adres: Groningerstraat 26 te 9471  AR  Zuidlaren, op donderdag 27 februari 2020 , om  19.30 uur.

A G E N D A
1. Opening en Vaststelling agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag van vorige Ledenvergadering 3 oktober 2019 en van Kaderbijeenkomst 26 oktober 2019.
4. Nadere mededeling betreffende Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat (SOMN) door mevr. Willy van Buren.
5. Pauze
6. Laatste ontwikkelingen betreffende pensioenfonds.
7. Rondvraag en Praktijkgevallen.
8. Sluiting.

P.S. Noteer alvast de volgende vergadering(en):
maandag 20 april 2020
– donderdag 8 oktober 2020

Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Afdeling Noord-Nederland

Secretariaat:
Riemer Boersma
Dollard 116
9204 CS   Drachten
Telefoon 06 – 44  202 485
email: noordnederland@bmnvakbond.nl