TWENTE >> gaat per 1-1-2019 verder als Oost Nederland

De afdeling Twente vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens. Het studieprogramma voor het winterseizoen 2018/2019 vindt u hieronder. 

Contact

Voorzitter
De heer E (Erik) .J.G. Eshuis
Hooiland 211
7641 JC Wierden
E-mail: voorzitterBMNTwente@gmail.com

Secretaris
Mevrouw E (Elly) .A.M. Damhuis-Oonk
Smidskaamp 24
7587 BV De Lutte
E-mail: twente@bmnvakbond.nl

Penningmeester
De heer H.J. Timmerman
Kotterskamp 3
7688 RL Daarle

 

PROGRAMMA PE-CURSUSSEN 2018-2019

Actueel en praktijkgericht

Onderwerpen:

BTW en Overdrachtsbelasting Registergoed

“Nieuw” Huwelijksvermogensrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Agrarisch recht

Erfrecht in de praktijk

Voor alle medewerkers in het notariaat (zowel BMN leden als niet-leden)

Donderdag 11 oktober 2018                   15.30 -17.45 uur

Onderwerp: BTW en Overdrachtsbelasting Registergoederen

Docent: Mr. Drs. W. Nieuwenhuizen

Wilbert Nieuwenhuizen is werkzaam als belastingadviseur te Almere en als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Arnhem.

Donderdag  29 november 2018   15.30 – 20.30 uur

Onderwerp:      Personen- en Familierecht

aan de hand van modellen uit de praktijk

Docent: mr Lucienne. Van der Geld

Donderdag 31 januari 2019                     15.30 – 17.45 uur

Onderwerp: Erfrecht,  de aangifte successiebelasting

Docent: Prof. Mr. Dr. B.M.E.M. Schols

Bernard Schols houdt vele voordrachten in den lande over de mystiek van het schenken en het erven, civiel en fiscaal. Humor en dogmatiek gaan bij deze hoogleraar hand in hand.

Al jaren is hij vaste docent in onze PE-cursuscyclus.

Donderdag 14 februari 2019                   15.30 – 17.45  uur

Onderwerp: “Nieuw” Huwelijks vermogensrecht, 1 jaar later

Docent: Mr. Dr. J.H.M. ter Haar

Hans ter Haar is universitair docent notarieel recht bij de vakgroep Privaatrecht en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende zeven jaar was hij werkzaam als kandidaat-notaris in de notariële praktijk. In zijn onderzoek en onderwijs richt hij zich onder andere op familievermogensrecht

Donderdag 14 maart 2019                       15.30 – 17.45  uur

Onderwerp: Actualiteiten Ondernemingsrecht

Docent: Mr. P. Kok

Paul Kok is notaris bij Lingewaerd notarissen en docent ondernemingsrecht aan de beroepsopleiding notariaat.

Tevens is hij docent bij het INM voor de module ondernemingsrecht.

Donderdag 11 april 2019                          15.30 – 17.45 uur

Onderwerp: Agrarisch recht: NSW en Landgoederen

Docent: Mr. Dr. J.W.A. Rheinfeld

Jeroen Rheinfeld is gespecialiseerd in agrarisch recht in het algemeen, in het bijzonder in landinrichting en pachtrecht, een en ander gericht op de notariële en fiscale praktijk. Tevens is hij vennoot bij FBN

_______________

Waar: De cursussen worden gehouden in Hotel Het Wapen van Delden, Langestraat 242, 7491 AN Delden.

Voor wie: De cursussen zijn toegankelijk voor alle medewerkers in het notariaat, zowel leden als niet-leden van de BMN. Ook medewerkers uit andere afdelingen zijn welkom!

Punten: Per cursus worden 2 PE-punten (SOMN) toegekend. De cursus op 29 november is in twee blokken en levert per blok 2 punten op. Totaal zijn er 14 PE-punten (SOMN) te behalen.

Kosten: Deelname aan de cursussen kost € 250,00 per persoon voor de gehele cyclus. Voor gepensioneerde leden van de BMN zijn de kosten € 175,00 per persoon. (geen btw verschuldigd)

Catering: bij iedere cursus is inbegrepen koffie/thee/water tijdens de cursus, 1 consumptie in de pauze en na afloop een goed verzorgde broodmaaltijd (op 15 november is de maaltijd tussen de 2 cursusblokken).

Opgave: opgeven voor deelname aan deze cursusreeks is uitsluitend mogelijk door overmaking van het bedrag ad € 250,00  (of € 175,00 voor gepensioneerde leden) op rekeningnummer NL24 ABNA 0510 9466 58 t.n.v. BMN afd. Twente, onder vermelding van uw naam en eventueel uw lidnummer.

Informatie: voor meer informatie en/of vragen over de cursuscyclus s.v.p. mailen naar voorzitterbmntwente@gmail.com.

Actueel Nieuws