Oudewater, 25 oktober 2019

Beste werkgever en beste werknemer,

Een jubileumbrief. Voor de 20e  maal sturen wij ons salarisadvies aan u als werkgever en aan jou als collega-werknemer. Wij menen dat de werkgeversorganisatie KNB meer oog zou mogen hebben voor de notariële medewerkers. Met deze werkpaarden heeft het notariaat goud in handen.  Wij merken  dat het in veel kantoorsituaties nog steeds veel “over jou” is maar niet “met jou”.  Collega-werknemers, durf hardop te dromen over een gezamenlijk overleg met je collega’s en je werkgever over hoe je samen de kantoor-organisatie op een beter plan kunt brengen. Profiteer van elkaars kwaliteiten en focus op sterke punten.

“U, werkgever, hebt recentelijk nog serieus aandacht besteedt aan het welbevinden en aan het salaris van uw werknemers en u hebt hen gecomplimenteerd voor het vele werk dat zij verzetten”. Proficiat als u zich hierin herkent. Wij horen geregeld werknemers klagen dat er al jaren geen wijziging in hun salaris is gekomen; dat werkgevers onze adviezen ongelezen terzijde leggen; dat sprake is van onderbezetting, van werkdruk en van overwerk zonder dat daarover adequate of toereikende afspraken zijn gemaakt.

Onze droom is dat u, werkgever, via uw werkgeversorganisatie niveau- en standsverschillen inruilt voor een gezamelijk optrekken van alle in de beroepsgroep werkzame personen. Wij zouden het toejuichen wanneer door u georganiseerde opleidingen, congressen en workshops breder toegankelijk worden, zodat ook de medewerkers baat hebben bij alle educatie die door de KNB wordt aangeboden; nu blijft dat voor hen veelal buiten bereik. De beroepsgroep zal er veel bij winnen wanneer zij ook de medewerkers in beeld brengt. Samen nadenken over en werken aan de toekomstige ontwikkelingen; aan een rechtvaardige verdeling van inkomsten. “Dromen durven doen” was het thema van uw jaarcongres. Wie durft het aan? Hopelijk u wel !!

Op meerdere fronten is sprake van protesten. Zo horen we dat zorgpersoneel in staking gaat; dat bijvoorbeeld salarisverbeteringsresultaten worden bereikt van 7,43% in 2 jaar. De FNV heeft laten weten bij de cao-onderhandelingen in te zetten op een loonstijging van 5% waarbij men constateert dat de lonen achterblijven bij de bedrijfswinsten.  Eerder dit jaar pleitte ook Minister Hoekstra voor verhoging van de lonen in het bedrijfsleven.

Terugkomend op het doel van onze brief hebben wij ook nu weer met ons afdelingskader om de tafel gezeten. Daarbij was o.a. aandacht voor werkdruk en overwerk. Er is ook onbegrip voor het achter blijven van de lonen ten opzichte van de economische ontwikkeling. Salarisverbetering heeft daarom prioriteit.
Het notariaat is voortdurend in beweging; alle ontwikkelingen op juridisch en fiscaal gebied moeten worden bijgehouden door zowel de werkgevers als de werknemers. Daarbij is permanente educatie belangrijk.

Beste werkgevers en werknemers, alles overziend acht onze vakorganisatie een loonsverhoging voor 2020 van 4 %, ingaande per 1 januari 2020, alleszins verantwoord.

BMN zet zich in voor een goed notariaat. Daarbij hoort een vakbekwame medewerker met een fatsoenlijk salaris, een gedegen opleiding en een goede pensioenregeling met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.  Samen sterk in het notariële werk.

Met vriendelijke groet,

M.J. van der Werf, bondsvoorzitter
L. Bosselaar, algemeen secretaries