Oudewater, november 2022

Geachte werkgever,

Het jaar 2022 loopt weer naar het einde toe en dat is voor ons de reden om als bestuur van de BMN weer het initiatief te nemen, als belangenbehartiger van onze leden, u de jaarlijkse brief te sturen. Dit alles met het idee dat deze brief u en uw medewerkers helpt bij het vaststellen van de (nieuwe) arbeidsvoorwaarden voor 2023.

Alweer een jaar voorbij! Een jaar waarin het notariaat langzaam opkrabbelt na 2 intensieve corona jaren. Maar ook zeker een periode waarin het notariaat liet zien hoe veerkrachtig en wend- en weerbaar het is. Mede door de inzet en flexibiliteit van de medewerkers. Iets om trots op te zijn!

Daar waar de meeste kantoren het eerste halfjaar nog heel druk waren met het bedienen van de woningmarkt is sinds de zomervakantie te merken dat daar een daling is ingezet. Ook de hypotheekmarkt krimpt licht door de gestegen hypotheekrente. De stijging van het aantal testamenten en levenstestamenten zet echter nog steeds door, waardoor de werkdruk op veel kantoren hoog blijft.

De tendens dat veel ervaren -goed geschoolde- notariële medewerkers het notariaat verlaten door onder meer een (te) hoge werkdruk en hogere salarissen in andere bedrijfstakken, zet helaas nog steeds door en zien wij en u als werkgever wellicht toch ook met lede ogen aan.

Als notariaat moeten wij ons de vraag stellen: “is het alleen de werkdruk of spelen er nog andere factoren een rol?”. Denk daarbij aan de (geldelijke) beloning versus werkdruk en zeker ook de balans privé versus werk. Ook de KNB maakt zich zorgen over de uitstroom van de medewerkers en kandidaat-notarissen. Het notariaat is niet gebaat bij het in- en uitlopen van medewerkers.

Voor de  toekomstbestendigheid van het notariaat is het noodzakelijk dat het notariaat blijft investeren om in alle opzichten een aantrekkelijke omgeving te zijn om in te werken. Het volgen van cursussen om als medewerkers zowel vakinhoudelijk als praktijkgericht goed werk te kunnen blijven verrichten blijft essentieel en draagt bij dat medewerkers hun werkzaamheden met plezier kunnen blijven uitvoeren. En ook persoonlijk kunnen blijven groeien.

De BMN is trots op de samenwerking met de SOMN en de KNB en andere gerenommeerde opleidingsinstellingen om in deze (bij)scholing te kunnen blijven voorzien.

Tijdens onze jaarlijkse contactvergadering hebben wij, het bestuur, overleg gehad met afgevaardigden van de afdelingen. Tijdens het overleg ging het om diverse zaken maar natuurlijk zeker over de vraag ‘wat is voor de werknemer van belang voor 2023?”.

Genoemd worden de zorgen die toenemen door allerlei prijsstijgingen. De regering realiseert zich dit ook kijkende naar de maatregelen. Maar is dit genoeg? Dat zal de komende tijd moeten blijken.

Uit het gevoerde overleg is dan het advies naar voren gekomen om aan alle werknemers, per 1 januari 2023, een verhoging van het salaris toe te kennen van 6,8%.

Ondanks de spannende tijden waarin wij ons bevinden wensen wij een ieder werkzaam in het notariaat een goed notarieel 2023 toe.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de BMN