Voordelen van het lidmaatschap van de BMN
7 december 2017
Bekijk alle berichten

Salaris adviesbrief 2018

BMN-Logologo-uov

Oudewater, november 2017

Geachte werkgever en werknemer,

De lonen moeten omhoog. Dat zeggen deze week ondernemers in Nederland gepeild door Kantar Public in opdracht van het Financieel Dagblad. Werkgeversorganisatie VNO-NCW, De Nederlandsche Bank en oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gingen hen voor.”. Dit is een citaat uit een artikel van het Financieel Dagblad begin november 2017.

Als de ondernemers/werkgevers van Nederland zeggen dat de lonen omhoog moeten, dan kunnen wij als werknemersorganisatie dit alleen maar ondersteunen. Wij zijn blij dat het na moeilijke jaren weer goed gaat in ons vakgebied en dat er weer een goede boterham verdiend wordt. Samen werken we daaraan.

Recentelijk heeft ons vakbondsbestuur met de kaderleden van onze organisatie gesproken over het aan onze beroepsgroep uit te brengen salarisadvies voor 2018.
Daaruit kwam niet alleen naar voren dat de lonen moeten worden verhoogd maar werden vooral een aantal argumenten aangedragen die een loonsverhoging rechtvaardigen. Zo is er in het algemeen sprake van een hoge werkdruk; kan niet aan overwerk worden ontkomen en blijkt dat het vinden van goed personeel erg moeizaam verloopt. Ook blijkt dat loonstijgingen de afgelopen jaren ruim 1% per jaar zijn geweest, behalve voor wat betreft het notariaat, uitzonderingen daargelaten.

Ondanks het vorenstaande stellen wij voor 2018 een loonsverhoging voor van 2% met daarbovenop een eenmalige uitkering van € 500,00 voor iedereen.
Wij zijn van mening dat, wanneer de werkgever niet aan deze eis kan voldoen, hij dat gemotiveerd aan zijn werknemers kenbaar dient te maken.

Onze vakbond hamert van oudsher op het beschikken over voldoende vakkennis. Permanente educatie is dan ook onmisbaar. Wij gaan er van uit, dat werkgevers en werknemers hierin hun verantwoordelijkheid hebben opgepakt of dat zullen doen, zodat werknemers voldoende in staat worden gesteld om hun benodigde studiepunten te behalen. Onze vakbond biedt via diverse afdelingen ruime studiemogelijkheden tegen lage kosten. Daarnaast is de Stichting Opleiding voor Medewerkers in het Notariaat (SOMN) actief en draagt ondermeer het Instituut voor na- en bijscholing van Notariele Medewerkers (INM) zorg voor ruime studiemogelijkheden. Maak er met elkaar gebruik van.

Wij als BMN doen wat in ons vermogen ligt om de medewerker in het notariaat vakbekwaam te houden, om de belangen van alle medewerkers te behartigen en om verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de pensioenregeling (denk daarbij o.a. aan het sociaal partneroverleg).

Kortom: het notariaat (niet alleen werknemers, maar ook werkgevers) is gebaat bij een gezonde vakvereniging; samen maken wij er werk van.

Met vriendelijke groet,
M.J. van der Werf, bondsvoorzitter

L. Bosselaar, algemeen secretaris