Donderdag 3 oktober a.s. vergadering afd Noord Nederland

Bekijk alle berichten

Donderdag 3 oktober a.s. vergadering afd Noord Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND

Secretariaat:     Riemer Boersma, Dollard 116

9204 CS   Drachten

Telefoon 06 – 44  202 485

Email: noordnederland@bmnvakbond.nl

 

U I T N O  D I G I N G

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN,  te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het adres: Groningerstraat 26 te 9471  AR  Zuidlaren, op donderdag 3 oktober 2019 , om 19.30 uur.

A G E N D A

1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen.
3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2019 te Deventer.
4 Uitreiking bondsspeld c.q. cadeaubon aan jubilarissen.
5 Pauze
6 Laatste ontwikkelingen betreffende pensioenfonds.
7 Bespreking salaris-advies 2020 en benoeming afgevaardigde in verband met uitnodiging Kaderbijeenkomst op 25 oktober 2019 te Culemborg (zalencomplex De Unie)
8 Rondvraag en praktijkgevallen.
9 Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,

Het bestuur