Cursusprogramma afdeling Oost Nederland

Afdeling Oost-Nederland
PE-cursussen seizoen 2021 – 2022

Donderdag 16 september 2021 van 15.30 tot 17.45 uur
Docent: mr. Romy Brandriet, bedrijfsjurist bij a.s.r. real estate
Onderwerp: actualiteiten vastgoed

Donderdag 14 oktober 2021 van 15.30 tot 17.45 uur
(Graag deze middag wel vrijhouden voor een eventuele extra cursus)

Donderdag 18 november 2021 van 15.30 tot 17.45 uur
Docent: mr. dr. Hans ter Haar, universitair docent in Groningen
Onderwerp: Actualiteiten personen- en familierecht / minderjarigen

Donderdag 20 januari 2022 van 15.30 tot 17.45 uur
Docent: prof. mr. dr. Bernard Schols, hoogleraar in Nijmegen
Onderwerp: Voorkom RUZIE in BED en een mix van actualiteiten erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Donderdag 17 februari 2022 van 15.30 tot 17.45 uur
Docent: mr. Hans Jansen, werkzaam als centraal jurist bij Netwerk Notarissen
Onderwerp: Overdrachtsbelasting/omzetbelasting of actualiteiten ondernemingsrecht

Donderdag 17 maart 2022 van 15.30 tot 17.45 uur
Docent: mr. Lucienne van der Geld, directeur van het landelijke Netwerk Notarissen, docent notarieel recht bij de Radboud Universiteit, kandidaat-notaris en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag.
Onderwerp: (nog nader te overleggen onderwerp)

Donderdag 21 april 2022 van 15.30 tot 17.45 uur
Docent: prof. mr. Jeroen Rheinfeld, universitair docent in Nijmegen, vennoot FBN Juristen en bijzonder hoogleraar aan de Rijks- universiteit Groningen
Onderwerp: Actualiteiten agrarisch recht

Donderdag 12 mei 2022 Jaarvergadering BMN afdeling Oost Nederland
Locatie: De cursussen worden gehouden in Hotel Het Wapen van Delden, Langestraat 242, 7491 AN Delden.
Voor wie: De cursussen zijn toegankelijk voor alle medewerkers in het notariaat, zowel leden als niet-leden van de BMN.
Ook medewerkers uit andere afdelingen zijn welkom!
Punten: Per cursus worden 2 PE-punten (SOMN) toegekend.

Kosten: Deelname aan de cursussen kost € 250,00 per persoon voor de gehele cyclus. Voor gepensioneerde leden van de BMN zijn de kosten € 125,00 per persoon (geen btw verschuldigd).
Degene die in het seizoen 2020-2021 en/of het voorjaar 2021 heeft deelgenomen aan de cursusbijeenkomsten van onze afdeling hoeft slechts € 125,00 te betalen voor deze gehele cyclus.
Catering: Koffie/thee/water tijdens de cursus, 1 consumptie in de pauze en na afloop een goed verzorgde broodmaaltijd is inbegrepen.
Opgave: Aanmelden voor deze cursusbijeenkomsten is uitsluitend mogelijk door overmaking van het bedrag ad € 250,00 (of € 125,00 zoals hierboven vermeld) op rekeningnummer NL24 ABNA 0510 9466 58 t.n.v. BMN afd. Oost Nederland , o.v.v. uw naam en eventueel lidnummer.
Informatie: Voor meer informatie en/of vragen kunt u een mail sturen naar: ellydamhuis@kpnmail.nl

BMN Afdeling Oost Nederland:
Erik Eshuis, voorzitter,
Henk Timmerman, penningmeester
Elly Damhuis, secretaris