De afdeling Oost Nederland organiseert de volgende cursussen 2019-2020

Donderdag 10 oktober 2019             15:30-17:45 uur
Onderwerp: actualiteiten Personen en Familierecht, bescherming en vertegenwoordiging van kwetsbare meerderjarigen (curatele, bewind, mentorschap en levenstestament)
Docent: Mr. Dr. Hans ter Haar, universitair docent in Groningen

Donderdag 21 november 2019          15.30 – 20.30 uur
Onderwerp: het verdelen van alle soorten gemeenschappen (huwelijk/vennootschap en eenvoudige gemeenschap)
Docent: Mr. Hans Jansen, kandidaat-notaris in ’s Heerenberg

Donderdag 9 januari 2020                   15.30 – 17.45 uur
Onderwerp: Erfrecht, actualiteiten
Docent: Prof. Mr. Dr. Bernard Schols, hoogleraar in Nijmegen

Donderdag 13 februari 2020               15.30 – 17.45 uur
Onderwerp: gestapelde rechten (registergoed)
Docent: Mr. Romy Brandriet, kandidaat-notaris in Utrecht

Donderdag 19 maart 2020                  15.30 – 17.45 uur
Onderwerp: Grensoverschrijdende praktijk (NL-DE)
Docent: Wolfgang Eule, notaris/advocaat in Neuenhaus

Donderdag 23 april 2020                     15.30 – 17.45 uur
Onderwerp: actualiteiten Agrarisch recht
Docent: Mr. Dr. J.W.A. Rheinfeld, universitair docent in Nijmegen

Waar: De cursussen worden gehouden in Hotel Het Wapen van Delden, Langestraat 242, 7491 AN Delden.

Voor wie: De cursussen zijn toegankelijk voor alle medewerkers in het notariaat, zowel leden als niet-leden  van  de  BMN.  Ook  medewerkers uit andere afdelingen zijn welkom!

Punten: Per cursus worden 2 PE-punten (SOMN) toegekend. De cursus op 21 november is in twee blokken en levert per blok 2 punten op. Totaal zijn er 14 PE-punten (SOMN) te behalen.

Kosten: Deelname aan de cursussen kost € 250,00 per persoon voor de gehele cyclus. Voor gepensioneerde leden van de BMN zijn de kosten € 125,00 per persoon. (geen btw verschuldigd)

Catering: bij iedere cursus is inbegrepen koffie/thee/water tijdens de cursus, 1 consumptie in de pauze en na afloop een goed verzorgde broodmaaltijd (op 21 november is de maaltijd tussen de 2 cursusblokken).

Opgave: opgeven voor deelname aan deze cursusreeks is uitsluitend mogelijk door overmaking van het bedrag ad  €  250,00
(of  €  125,00 voor gepensioneerde leden)
op rekeningnummer  NL24  ABNA  0510 9466 58
t.n.v. BMN afd. Oost Nederland , o.v.v. uw naam en eventueel lidnummer.

Informatie: voor meer informatie en/of vragen over de cursuscyclus, mail aan: voorzitterbmnoostnederland@gmail.com

BMN Afdeling Oost Nederland:
Elly Damhuis, secretaris
Henk Timmerman, penningmeester
Erik Eshuis, voorzitter