2 januari 2020

notulen afdelingsvergadering Zuid-Holland 9-10-2019

Notulen vergadering BMN afdeling Zuid-Holland, woensdag 9 oktober 2019. Locatie: Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Ingekomen stukken / mededelingen Dank […]