7 februari 2020

Uitnodiging afdeling Noord-Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND U I T N O  D I G I N G tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN,  te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid […]
2 december 2019

Vergaderdata 2020 afdeling Noord-Nederland

De afdeling Noord-Nederland heeft voor 2020 de volgende vergaderingdata gepland: donderdag 27 februari 2020 maandag 20 april 2020 donderdag 8 oktober 2020 Locatie: Groningerstraat 26 te 9471 AR  Zuidlaren