17 april 2021

Afdelingsvergadering Noord-Nederland

U I T N O D I G I N G tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN op maandag 10 mei 2021, om 19.30 uur. Deze vergadering zal online plaatsvinden […]