Beste leden van de BMN,

Ook nu tijdens de coronacrisis zijn wij er voor onze leden en willen wij u informeren en horen hoe het met u gaat. De huidige crisis brengt situaties met zich mee waarmee we nog niet eerder of in mindere mate te maken hebben gehad, zo ook op arbeidsrechtelijk gebied.

In iedere arbeidsrelatie verdient het in eerste aanleg aanbeveling om als werkgever en werknemer met elkaar in gesprek te gaan om tot een passende oplossing te komen.

Zoals u van ons bent gewend adviseren wij onze leden graag om goed beslagen ten ijs te komen of staan wij u bij indien nodig.

Actuele vragen die aan de orde kunnen zijn:

Algemeen

  • heeft mijn werkgever het recht het vakantiegeld niet uit te betalen?
  • kan ik door mijn werkgever worden verplicht vakantiedagen op te nemen?
  • is de werkgever verplicht mij thuis te laten werken als ik dat wil?

Werknemers met tijdelijk contract

  • mijn contract wordt niet verlengd vanwege corona, wat moet ik doen?
  • heb ik recht op een transitievergoeding bij het niet verlengen van mijn contract?
  • mag mijn contract in de proeftijd worden opgezegd?

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Dan kunt u gebruik maken van het speciaal ingestelde telefonische spreekuur met een van de leden van het hoofdbestuur, waarover wij u berichtten in de e-mail van 2 april jl. en in De Notarisklerk van maart/april.

Voor een advies op maat kunnen leden contact opnemen met de commissie rechtsbijstand van de BMN via info@bmnvakbond.nl.

Tot slot een paar praktische tips voor de thuiswerkers:*

  • trek een duidelijke grens wanneer en waar u werkt;
  • zorg voor een goede basishouding op de thuiswerkplek:

          1. de bovenbenen zijn ondersteund en de voeten staan goed op de vloer (of een verhoging),
         2. de rug is recht en de onderarmen leunen op goede armsteunen of het werkblad; en de bovenkant van het beeldscherm is iets onder ooghoogte;

  • blijf in beweging.

Zorg goed voor uzelf en elkaar!

Met vriendelijke groet,

Hoofdbestuur BMN

 

* AroboNed (2020). Werknemers- en werkgeversadvies coronavirus, Beschermen van de veiligheid en gezondheid van werknemers, Advies voor bedrijfscontinuïteit inzake het nieuwe coronavirus (COVID-19)