Beschrijvingsbrief en nieuwe datum algemene vergadering

BMN in coronatijd
12 mei 2020
Bekijk alle berichten

Beschrijvingsbrief en nieuwe datum algemene vergadering

Geachte leden,

Zoals u hebt kunnen lezen in het magazine De Notarisklerk gaat de Algemene Vergadering op 16 mei 2020 vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus niet door.

Deze zal nu worden gehouden op woensdag 28 oktober 2020 om 16.00 uur in één van de (vergader)zalen bij vakbond de UNIE, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg, aansluitend gevolgd door de jaarlijkse (reeds afgesproken) contactvergadering.

In afwijking zoals we normaliter de Algemene Vergadering houden met alle activiteiten daar omheen, zal deze nu strikt formeel worden gehouden, waarbij alleen de in de agenda vermelde punten zullen worden behandeld.

De beschrijvingsbrief is intussen gereed.

We hebben besloten om de beschrijvingsbrief direct ter beschikking te stellen en per e-mail naar u toe te zenden.

U kunt deze opvragen bij de algemeen secretaris, de heer L. Bosselaar info@bmnvakbond.nl en bij bestuurslid mevrouw R. Bunt rietbunt@bmnvakbond.nl  onder vermelding van uw privé e-mailadres, dit in verband met de privacy.

Tenslotte kan ik u meedelen dat de Algemene Vergadering 2021 zal worden gehouden op zaterdag 29 mei 2021 te Harderwijk bij Best Western Hotel Baars, zoals dit jaar de bedoeling was.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Werf.
Voorzitter BMN