Algemene Vergadering 28 oktober 2020 16:00 uur Culemborg

BMN in coronatijd
12 mei 2020
SOMN SYMPOSIUM schuift jaar op !
18 juni 2020
Bekijk alle berichten

Algemene Vergadering 28 oktober 2020 16:00 uur Culemborg

Geachte leden,

Zoals u hebt kunnen lezen in het magazine De Notarisklerk is de Algemene Vergadering van 16 mei 2020 vanwege de corona maatregelen verplaatst naar een later datum en wel naar woensdag 28 oktober 2020 om 16.00 uur in één van de (vergader)zalen bij vakbond de UNIE, Multatulilaan 12, te 4103 NM Culemborg, aansluitend gevolgd door de jaarlijkse (reeds afgesproken) contactvergadering.

In afwijking van wat gebruikelijk is, zal de vergadering strikt formeel worden gehouden, waarbij alleen de in de agenda vermelde punten zullen worden behandeld.

De beschrijvingsbrief kan door leden van de vakbond worden opgevraagd bij de algemeen secretaris, de heer L. Bosselaar info@bmnvakbond.nl en bij bestuurslid mevrouw R. Bunt rietbunt@bmnvakbond.nl  onder vermelding van uw privé e-mailadres, dit in verband met de privacy.

Nota Bene: Bent u of ben jij voornemens om de algemene vergadering te bezoeken? U of jij bent dan verplicht tot tijdige aanmelding daarvan per e-mail via ons “info” mailadres.

Tenslotte kan ik u meedelen dat de Algemene Vergadering 2021 zal worden gehouden op zaterdag 29 mei 2021 te Harderwijk bij Best Western Hotel Baars, zoals dit jaar de bedoeling was.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Werf.
Voorzitter BMN