Geacht bondslid,

Wij leven op dit moment in een crisistijd die niemand van ons één maand geleden voor mogelijk hield.
Het is voor ieder van u en ons een zeer onzekere tijd waarin wij leven en de toekomst is onvoorspelbaar.

Wij proberen met u mee te denken en mochten wij als hoofdbestuur van de BMN u op de één of andere wijze van dienst kunnen zijn dan doen wij dat graag. Daarom willen wij u in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van het met onmiddellijke ingang in te stellen wekelijks bel uurtje met één van onze hoofdbestuursleden.

Het wekelijks beluurtje zal worden gehouden op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur gedurende de gehele coronacrisis.
Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor dan kunt u één van de navolgende personen bellen:

Hans van der Werf, 06 2502 0643
Bertus Hoekstra, 06 2329 9983
Lous Bosselaar, 06 2511 9538
Willy van Buren, 06 5386 0245
Heike Elsermann, 06 1008 4988
Tine van Gent, 06 3097 7188
Riet Bunt, 06 5369 3833
Aspirant lid Nancy van der Lubbe, 06 4412 4262

Wij wensen u in ieder geval goede gezondheid voor u en de uwen en wij blijven er voor u!

Blijf gezond en let op elkaar.

Namens het gehele bestuur van de BMN:

Riet Bunt