15 april 2020

Als gevolg van de Coronacrisis vervallen alle aangekondigde cursussen

In verband met het Coronavirus gaan alle, door de SOMN georganiseerde cursussen, tot nader order niet door.
7 februari 2020

Uitnodiging afdeling Noord-Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND Coronacrisis: De door de afdeling georganiseerde activiteiten staan voorlopig on hold als gevolg van het Coronavirus en de in verband daarmee geldende overheidsmaatregelen. Zodra mogelijk, zullen wij in informeren over de nieuwe activiteiten. […]
31 januari 2020

Cursusprogramma 2020 afdeling Midden Nederland

 CURSUSPROGRAMMA 2020 _  _  _  _  _  _  _  _ Coronacrisis: De door de afdeling georganiseerde cursuscyclus gaat voorlopig niet door als gevolg van het Coronavirus en de in verband daarmee geldende overheidsmaatregelen. Zodra de […]
15 januari 2020

Vacatures Hilgen Netwerk Notarissen

Werken bij Hilgen Netwerk Notarissen Wij zijn op zoek naar energieke, accurate, collegiale en flexibele collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Leens, in de gemeente Het Hogeland. We zijn een plattelandskantoor waar alle notariële werkzaamheden […]
13 januari 2020

Cursusprogramma Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap

PROGRAMMA 2020 In verband met de geldende beperkingen zullen diverse cursussen online worden gegeven. Via de site van de Notariële Stichting, de nieuwsbrief en sociale media zullen updates hieromtrent worden gegeven. Meer info volgt via […]
2 januari 2020

notulen afdelingsvergadering Zuid-Holland 9-10-2019

Notulen vergadering BMN afdeling Zuid-Holland, woensdag 9 oktober 2019. Locatie: Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Ingekomen stukken / mededelingen Dank […]