Algemene Vergadering BMN 2020

Anders dan voorgaande jaren wordt de Beschrijvingsbrief voor de Algemene Vergadering dit jaar voor het eerst per e-mail aan de leden toegezonden.
Zij die tot nu toe nog geen e-mail adres aan onze bond hebben doorgegeven, zullen dus geen beschrijvingsbrief ontvangen. Wij nodigen de betreffende leden uit om alsnog hun e-mailadres door te geven zodat zij alsnog een beschrijvingsbrief zullen ontvangen.  

Coronacrisis: De georganiseerde Algemene Vergadering staat  voorlopig on hold als gevolg van het Coronavirus en de in verband daarmee geldende overheidsmaatregelen.

Zodra mogelijk, zullen wij u nader informeren.

De oorspronkelijk voor zaterdag 16 mei 2020 georganiseerde Algemene Vergadering in het centrum van HARDERWIJK is als gevolg van genoemde crisis komen te vervallen. Ook de daarbij geplande presentatie over onze pensioenregeling gaat niet door en dat geldt ook voor de  geplande lezing over het notariaat en de erfenis van de Tweede Wereldoorlog door Raymund Schütz.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar De Notarisklerk, welke eind april 2020 zal verschijnen.