Middelburg

De afdeling Middelburg vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

Actueel Nieuws

25 april 2017

Notulen vergadering afdeling Middelburg 10 mei 2016

Notulen van de vergadering van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling Middelburg, gehouden op maandag 10 mei 2016 in Amadore Grand Café Raymondo Vlissingen. […]
10 mei 2016

De notulen van de vergadering van 13 mei 2014 worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken Van de secretaris van het hoofdbestuur, L.B. ontvingen we de mails ivm de bijeenkomsten van 10 september en 28 november, formulieren ivm het financieel […]