Doetinchem

De afdeling Doetinchem heeft (per 1 januari 2015) 43 gewone leden en 17 buitengewone leden. Er zijn 3 vergaderingen per jaar, waarvan 1 vergadering met een lezing. De vergaderingen vinden plaats in Zalencentrum Köster in Etten.

Actueel Nieuws