Assen

De afdeling Assen vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

 

Actueel Nieuws

8 november 2017

Uitnodiging cursusbijeenkomsten van de BMN afdeling Twente

Beste collega, Als bestuur van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling Twente, hebben we voor het nieuwe seizoen wederom gekozen voor cursusbijeenkomsten waaraan studiepunten […]
6 november 2017

Notulen vergadering 23 oktober 2017 afdeling Zuid-Holland

NOTULEN VAN DE HUISHOUDELIJK VERGADERING VAN DE AFDELING ZUID HOLLAND van de BMN. gehouden op 23 oktober 2017 in het Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk (Zuid-Holland).   […]
25 oktober 2017

Notulen afdeling Noord-Holland 21 september 2017

Notulen 21 september 2017 afdeling Noord-Holland Opening De vergadering wordt geopend door onze penningmeester Marcel Botman, wegens afwezigheid van de voorzitter Ed de Boer. Er zijn […]