Aankondiging opleidingen SOMN

De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat, start in september 2020 met:

  • De Instroom Module Notariaat, voorheen genaamd: introductiecursus
  • De Basismodule Notariaat (voorbereiding op de modules welke opleiden tot RNK) voorheen genaamd opleiding tot notarieel secretaresse

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de SOMN via: info@somnotariaat.nl

De programma’s voor de cursuscycli 2020/2021 zijn gereed en er wordt in september 2020, bij voldoende deelname, gestart.

De plaatsen zijn:

Drachten, Zwolle en ‘s-Hertogenbosch.

Aangezien de huidige situatie m.b.t. het coronavirus nog steeds onzeker is, worden de cycli in hoofdzaak online gedoceerd. De cursussen welke online worden aangeboden vinden live plaats om de gebruikelijke kwaliteit te garanderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van opnamen.

Voorafgaand aan de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld ontvangt u een code om in te loggen op de datum en tijdstip van de betreffende cursus.

Voor nadere informatie over de cycli kunt u contact opnemen met de SOMN via: info@somnotariaat.nl